Fotografia wnętrz

Samorządy przyjazne energii

Kaczory, Kępno, Ochotnica Dolna, Kleszczewo, miasto Kolno oraz stołeczny Zarząd Dróg Miejskich – to ich działania zostały docenione i nagrodzone przez kapitułę nagrody „Samorząd przyjazny energii”. Nagrody w organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wręczono już po raz piąty.

Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi oraz rozwój elektromobilności – to właśnie te działania w samorządach zostały docenione.
Zdobyły je cztery gminy, miasto oraz jeden z warszawskich urzędów.
O efektywności energetyczniej będziemy rozmawiać w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 13-15 maja.

Gminy, które w tym roku zasłużyły na najwyższe uznanie jury, to Kaczory, Kępno, Ochotnica Dolna, Kleszczewo, miasto Kolno oraz stołeczny Zarząd Dróg Miejskich.

– Energetycy od lat dobrze współpracują z samorządami. Cenimy sobie wzajemne zrozumienie i pomoc. Zawsze możemy na siebie liczyć. W tym roku w piątej edycji naszego konkursu doceniliśmy kolejne gminy, miasto i instytucję samorządową. Laureaci otrzymali statuetki oraz granty inwestycyjne o wartości 15 tys. zł, które będzie można przeznaczyć na projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców. Gratulujemy najlepszym w tym roku, a jednocześnie doceniamy dorobek wszystkich pozostałych zgłoszonych do konkursu gmin, miast i instytucji – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.
Kryteria oceny

W tym roku jury brało pod uwagę jednostki samorządu terytorialnego, które podejmowały działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałały powstawaniu smogu lub rozwijały elektromobilność.

– Przy ocenie szczególnie istotne były działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej – informują organizatorzy.

Podkreślają, że brano też pod uwagę takie czynniki, jak reprezentowanie lokalnych społeczności (przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną), wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju czy aktywne działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające np. z trudnych warunków atmosferycznych.

Jeszcze inne kryteria to aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji budynków czy działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Zwycięzcy

Gmina Kaczory została doceniona za fakt, iż od lat aktywnie działa na rzecz porozumienia na linii samorząd – mieszkańcy – inwestor.

– Władze gminy rozumieją potrzebę rozbudowy linii najwyższych napięć i konsekwentnie od lat prowadzą działania na rzecz upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy na temat konieczności rozbudowy sieci. Na terenie gminy realizowane są duże inwestycje: stacja elektroenergetyczna oraz dwie linie 400 kV. Relacje PSE z gminą Kaczory są modelowym przykładem efektywnej i dwustronnie korzystnej współpracy – podkreślało jury w ocenie.

Nagrodzona w konkursie gmina Kępno w 2018 roku prowadziła działania na rzecz zwiększenia świadomości potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej.

– Samorząd wspierał również działania inwestycyjne mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu, przystępując do Kępińskiego Klastra Energii – dodaje jury. Gmina uruchomiła także program wspierający mieszkańców w wymianie niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi „Kępno Wolne od Smogu”.

W latach 2017-2018 Ochotnica Dolna, z terenu działania spółki Tauron Dystrybucja, przyłączyła ponad 700 mikroinstalacji fotowoltaicznych i urządzeń do podgrzewania wody. Projekt poprawił warunki zasilania odbiorców, zwiększając bezpieczeństwo dostaw energii. Mieszkańcy korzystają z nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii, które pozwalają na realne działanie na rzecz ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych. Działanie wpłynęło także na poprawę jakości powietrza na terenie gminy, zwiększając jej atrakcyjność turystyczną. To największa tego typu inwestycja w kraju.

Kleszczewo, z terenu działania Enei Operator, zostało docenione za działania mające na celu obniżenie kosztów energii związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków użyteczności publicznej oraz eksploatacją oświetlenia ulicznego. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone na terenie gminy termomodernizacje budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wymiana oświetlenia. Kleszczewo prowadzi również projekty optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.

x

Zobasz także

Remont pałacu w Lewkowie

– Chciałem dowiedzieć się, co już zostało zrealizowane w ramach zaplanowanej modernizacji, remontu i konserwacji ...

Leszno wyremontuje ratusz

Blisko 2,4 mln zł kosztować będzie rozpoczynający się 7 stycznia remont ratusza w Lesznie. Inwestycja ...

Otwarcie żłobka w Łubowie

W gminie Łubowo, w ramach rządowego programu „Maluch+” otwarto dziś nowo wybudowany żłobek. W uroczystym ...

Szybciej do Leszna i Wrocławia

We wtorek w godzinach popołudniowych oficjalnie oddano do użytku węzeł Konarzewo na odcinku S5 Poznań ...

Remont szpitala w Ludwikowie

Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych dotyczących chorób płuc – przede wszystkim w zakresie onkologii – ...