Fotografia wnętrz

Składowisko śmieci w Pile?

Czy w Pile powstanie składowisko śmieci wraz z linią do ich przetwarzania? Aż kilkadziesiąt tysięcy ton śmieci rocznie może magazynować i przetwarzać firma, która chce uruchomić składowisko odpadów przy ulicy Długosza na Osiedlu Górnym w Pile. Jej działalność ma polegać na zbieraniu, przeładunku i przechowywaniu śmieci.

Zgodnie z oficjalnymi dokumentami prezentowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Piły planuje się uruchomienie firmy, która będzie przerabiać odpady komunalne, tworzywa sztuczne, gumę, polimery. Na razie inwestor nie określił, czy śmieci będzie przetwarzał w hali czy w namiocie. Decyzję w tej sprawie wyda prezydent miasta..

Tu ma powstać nowe składowiasko śmieci i zakład je przetwarzający

Według planu inwestor ma przerabiać 40 tysięcy ton odpadów rocznie, a składować do 100 tysięcy ton.

Staroście Pilskiemu podczas konferencji towarzyszył przewodniczący Zarządu Osiedla Górne Wiktor Kiprowski oraz Bernadetta Mitek. Jako przedstawiciele mieszkańców opowiedzieli o swoich obawach co do działalności firmy, która tak bardzo ingeruje w środowisko naturalne, a jednocześnie jest w bardzo bliskiej odległości od osiedli mieszkaniowych i terenów rekreacyjnego lasu.

Przedstawicielka mieszkańców Górnego i przedsiębiorców działających na terenie osiedla wyraziła swój niepokój wobec planowanej inwestycji.

– To składowisko będzie zagrażało naszemu życiu. Śmieci będą przetwarzane na wolnym powietrzu, a firma Reven nie planuje żadnych separatorów, które uchroniłyby przed dostaniem się zanieczyszczeń do wód gruntowych. – mówiła Bernadetta Mitek.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Górne Wiktor Kiprowski poinformował o tym, że już 22 stycznia do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostało wysłane pismo przekazujące dotyczące tej inwestycji zaniepokojone głosy mieszkańców. Pismo zostało bez odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta.

Mieszkańcy Piły mogli również wypowiedzieć się na ten temat. Wnioski lub uwagi do wyżej przedstawionego postępowania należało zgłosić w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły (pl. Staszica 10, pok. 320) do dnia 30 marca br. Warto je wysłać na adres e-mail wydziału wsl@um.pila.pl oraz do wiadomości włodarza Gminy Piła prezydent@um.pila.pl.

  • W mojej ocenie wnioski i opinie mieszkańców, które wpłyną do prezydenta miasta także po tym terminie z pewnością choć w części powinny być wzięte pod uwagę w procesie wydawania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia przez władze miasta – zakończył swój apel Starosta.
x

Zobasz także

Budzyń i Koźminek miastami

W Polsce przybędzie 10 miast – zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i ...

Centrum medyczne w Osiecznej

We wtorek 21 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Anna Niedźwiecką, Dyrektor Centrum ...

WCZD rośnie w oczach

„W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka widać stan zaawansowania robót. Jesteśmy już bardzo daleko w harmonogramie ...

950-lecia Opactwa w Lubiniu

W imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wicewojewoda Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystościach jubileuszu 950-lecia Opactwa ...

Lubuskie się starzeje

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sytuacji demograficznej województwa lubuskiego w 2019 r. Sytuacja nie ...