Finansowanie pomostowe

SN o miejscach postojowych

W ocenie Sądu Okręgowego rękojmia jest wyłączona, jeżeli dla nieruchomości są prowadzone dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele o sprzecznych wpisach
Prawo do korzystania z miejsca postojowego w garażu w bloku jest objęte rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, czyli domniemaniem, że zapis w księdze wieczystej jest zgodny z prawem – orzekł Sąd Najwyższy.
W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lutego 2019 r. (sygn. akt I CSK 770/17) lokator A kupił mieszkanie, do którego przynależne było również prawo do dwóch miejsc postojowych w garażu podziemnym. Lokator otrzymał w sumie prawo do trzech miejsc postojowych, bo miały one duże rozmiary. Następnie deweloper sprzedał mieszkanie lokatorowi B, któremu wyznaczył miejsce postojowe na jednym z miejsc, które należały do lokatora A. Lokator A nie zgodził się ze zmniejszeniem ustalonej powierzchni miejsc postojowych i wystąpił do sądu wieczystoksięgowego o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd rejonowy wskazał, że w omawianej sprawie w umowach z kupującymi mieszkania zawarty był zapis, że deweloper ma pełnomocnictwo do wyznaczania miejsc postojowych w garażu.
Źródło:administrator24info.pl

x

Zobasz także

Zabił żonę i 4. sąsiadów

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej w procesie dotyczącym wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu złożył na rozprawie ...

Kara za wadliwe wyroby

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w błąd w zakresie deklarowanych parametrów materiałów budowlanych, ...

Deweloper wygrał z gminą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał korzystny wyrok dla dewelopera, realizującego inwestycję w Wielkopolsce. To ...

Więzienie dla kamienicznika

Pani Stefania do ostatnich dni walczyła w sądzie z nowym właścicielem kamienicy, który nękał lokatorów. ...

Oddadzą pieniądze za A2

Autostrada Wielkopolska przegrała w sądzie UE w sprawie zwrotu Polsce pomocy publicznej. Sąd UE oddalił ...