SN o miejscach postojowych

W ocenie Sądu Okręgowego rękojmia jest wyłączona, jeżeli dla nieruchomości są prowadzone dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele o sprzecznych wpisach
Prawo do korzystania z miejsca postojowego w garażu w bloku jest objęte rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, czyli domniemaniem, że zapis w księdze wieczystej jest zgodny z prawem – orzekł Sąd Najwyższy.
W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lutego 2019 r. (sygn. akt I CSK 770/17) lokator A kupił mieszkanie, do którego przynależne było również prawo do dwóch miejsc postojowych w garażu podziemnym. Lokator otrzymał w sumie prawo do trzech miejsc postojowych, bo miały one duże rozmiary. Następnie deweloper sprzedał mieszkanie lokatorowi B, któremu wyznaczył miejsce postojowe na jednym z miejsc, które należały do lokatora A. Lokator A nie zgodził się ze zmniejszeniem ustalonej powierzchni miejsc postojowych i wystąpił do sądu wieczystoksięgowego o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd rejonowy wskazał, że w omawianej sprawie w umowach z kupującymi mieszkania zawarty był zapis, że deweloper ma pełnomocnictwo do wyznaczania miejsc postojowych w garażu.
Źródło:administrator24info.pl

x

Zobasz także

Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, ...

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 ...

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ...

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...

Miejsce zamieszkania czy pobytu

Miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu? Jest wyrok NSA ws pomocy mieszkańcowi innej gminy. Sąd orzekł, ...