Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

SNB: Szwajcarska gospodarka zwolni w 2011

Zgodnie z oczekiwaniami Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) nie zmienił stóp procentowych. Docelowy poziom decydującego o oprocentowaniu kredytów hipotecznych wskaźnika LIBOR 3M to nadal 0,25 proc. SNB poinformował, iż zamierza kontynuować ekspansywną politykę monetarną. Wiąże się ona m.in. z faktem skromnego wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i niską planowaną inflacją – w przyszłym roku ma ona w Szwajcarii wynieść 0,4 proc. (wobec 0,3 proc. zapowiadanego trzy miesiące temu, wzrost projekcji związany jest z wyższą ceną ropy). Głównym celem działań banku centralnego jest aktualnie dbanie o kurs franka – w jego interesie leży niedopuszczenie do dalszej aprecjacji waluty wobec euro.
Zarówno utrzymanie stóp na niskim poziomie jak i dbanie o kurs franka to dobre wiadomości dla osób zadłużonych we franku. Sądzimy, że co najmniej przez rok oprocentowanie kredytów w tej walucie będzie tak niskie jak dotąd, a kurs franka wobec euro powinien być w miarę stabilny. Jedynym ryzykiem pozostaje więc osłabienie złotego wobec euro – wtedy stracą też kredytobiorcy zadłużeni we franku.
Mimo dobrego trzeciego kwartału w szwajcarskiej gospodarce, prognozy na kolejne okresy nie są zbyt optymistyczne, a to za sprawą słabnącego eksportu (wynikającego m.in. z umocnienia franka szwajcarskiego). SNB oczekuje, że w 2011 roku wzrost PKB Szwajcarii wyniesie ok 1,5 proc., o 1 pkt proc. mniej niż w bieżącym roku.
Ostatnie obawy o stabilność w strefie euro doprowadziły do napięć na rynkach finansowych i kolejnego umocnienia franka. Jeśli te napięcia doprowadzą do problemów w krajach strefy euro, źle odbije się to również na gospodarce Szwajcarii. Dodatkowo SNB dostrzega widmo zagrożenia deflacją i zapowiada, że gdyby się ono pojawiło – jest gotów przedsięwziąć środki potrzebne do zachowania stabilności.
I choć w krótkim terminie nie widać śladów większego zagrożenia (inflacja w 2010 roku ma wynieść 0,7 proc., rok później 0,4 proc., a w 2012 roku 1 proc. – przy niezmienionym celu inflacyjnym 2 proc.), SNB zdaje sobie jednak sprawę z tego, że prognozy inflacyjne są wysoce niepewne i obecna ekspansywna polityka monetarna nie może zostać utrzymana bez długoterminowego narażania stabilności cenowej. Nie można wyciągnąć z tego wniosku, że tak niskie stopy pozostaną niezmienione do końca 2012 roku, ale jednocześnie podwyżki nie spodziewamy się szybciej niż za rok.

x

Zobasz także

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...

Z cyklu „Odkryj Polskę”

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii ...

Nowy rzecznik finansowy

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na ...

Paderewski o nominale 19 zł.

2 października wszedł do obiegu nowy banknot o nominale 19 złotych. W pierwszym dniu banknot ...

Konkurs NBP dla szkół

Rusza XVIII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału uczniów wszystkich szkół podstawowych ...