Ukraina

Solidarni z Ukrainą

Zaledwie 5 minut trwało dodatkowe, zorganizowane 28 stycznia, posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Radni już wcześniej zapoznali się bowiem z projektem uchwały dotyczącym przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”, a podczas zdalnego połączenia wszyscy członkowie komisji jednomyślnie poparli ten dokument.

Czytamy w nim m.in.: „Sejmik Województwa Wielkopolskiego z niepokojem śledzi wzrastającą presję Federacji Rosyjskiej wywieraną na państwo ukraińskie. Nasze największe obawy budzi gromadzenie ponad 100-tysięcznej armii i znacznej ilości sprzętu wojskowego na granicy z Ukrainą. Otwarcie wyrażane żądania Federacji Rosyjskiej rozciągnięcia swojej strefy wpływów na cała Ukrainę, niezależnie od woli i nastawienia samych obywateli państwa ukraińskiego budzi nasz stanowczy sprzeciw”. Podkreślono, że Ukraińcy, jak każdy członek wspólnoty Narodów Zjednoczonych, mają prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi rozwoju i swoich sojuszy.

Po zaakceptowaniu stanowiska przez sejmik, zostanie ono wysłane do adresatów: ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Obwodu Charkowskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

x

Zobasz także

Grozi nam susza

W miarę narastania kryzysu klimatycznego wzmaga się problem z dostępnością świeżej wody pitnej. Tymczasem Polska ...

Nowe Pomniki Przyrody

Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew w centrum ...

Weekend bez opłat SOP

W cały długi majowy weekend nie będą pobierane opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, natomiast w ...

Jarmark Wielkanocny

Corocznym, wiosennym zwyczajem Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do Szreniawy na Jarmark Wielkanocny, ...

Cofnięcie aż o 5 lat

Statystyki nowych inwestycji mieszkaniowych cofnęły się w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy do poziomu z roku ...