Ukraina

Solidarni z Ukrainą

Zaledwie 5 minut trwało dodatkowe, zorganizowane 28 stycznia, posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Radni już wcześniej zapoznali się bowiem z projektem uchwały dotyczącym przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”, a podczas zdalnego połączenia wszyscy członkowie komisji jednomyślnie poparli ten dokument.

Czytamy w nim m.in.: „Sejmik Województwa Wielkopolskiego z niepokojem śledzi wzrastającą presję Federacji Rosyjskiej wywieraną na państwo ukraińskie. Nasze największe obawy budzi gromadzenie ponad 100-tysięcznej armii i znacznej ilości sprzętu wojskowego na granicy z Ukrainą. Otwarcie wyrażane żądania Federacji Rosyjskiej rozciągnięcia swojej strefy wpływów na cała Ukrainę, niezależnie od woli i nastawienia samych obywateli państwa ukraińskiego budzi nasz stanowczy sprzeciw”. Podkreślono, że Ukraińcy, jak każdy członek wspólnoty Narodów Zjednoczonych, mają prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi rozwoju i swoich sojuszy.

Po zaakceptowaniu stanowiska przez sejmik, zostanie ono wysłane do adresatów: ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Obwodu Charkowskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

x

Zobasz także

Wielkopolska dla Ukrainy

List Marszałka do Wielkopolan. Wyrażam pełną solidarność ze społeczeństwem i władzami Ukrainy. Wyrażam pełną solidarność ...

Co z naszym Muzeum?

Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma powstać na Wzgórzu Świętego Wojciecha, w pobliżu Cmentarza i Krypty Zasłużonych ...

Teatr Muzyczny za 4 lata

Komisja Kultury i Nauki zapoznała się z informacją na temat postępów działań zmierzających do budowy ...

Imieniny Święty Marcin

W tym roku wydarzenia z okazji 11 listopada będą odbywać się pod hasłem DOBROczynię. Tego ...

Dzień Powstania świętem

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, mający upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19, ...