Fotografia wnętrz

Środki z WRPO 2014+ na interwencje w kulturze

Projekty związane z zachowaniem, ochroną, promocją i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego otrzymają 26,6 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Beneficjentami wsparcia są powiat poznański, miasto Poznań, Muzeum Śremskie oraz miasto i gmina Buk.

4 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego marszałek Marek Woźniak w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 podpisał umowy o dofinansowanie z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim, Grzegorzem Kamińskim, pełnomocnikiem prezydenta Poznania ds. funduszy europejskich, Mariuszem Kondzielą, syrektorem Muzeum Śremskiego oraz Stanisławem Filipiakiem, burmistrz miasta i gminy Buk.

Dzisiaj pokazujemy cztery wybrane projekty z obszaru poznańskiego ZiT-u – powiedział marszałek Woźniak. Komisja Europejska określiła wymogi dotyczące wsparcia w zakresie kultury, kładąc silny akcent na to, że obiekt ma służyć mieszkańcom i turystom. – Samo poprawienie jego walorów technicznych nie jest wystarczającym warunkiem, żeby otrzymać dotację – zaznaczył marszałek. – To nie zawsze było łatwe, ale w tych czterech projektach to się udało. W ten sposób sfera ochrony dziedzictwa i funkcjonowania wydarzeń kulturalnych w metropolii poznańskiej zostanie zdecydowanie wzbogacona – podsumował Marek Woźniak.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał powiatowi poznańskiemu 8,84 mln zł na przeprowadzenie remontu wnętrz oraz prace konserwatorskie głównego budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach wycenionego na 10,4 mln zł. Zakres projektu obejmuje prace konserwatorskie oraz remontowe w przestrzeniach, które posiadają największe walory zabytkowe. Są to m.in.: krużganki, duży i mały refektarz, kapitularz, gabinet dyrektora, biblioteka, fraternia, kaplica, piwnice, klatki schodowe, XIX-wieczna stolarka drzwiowa. Po rewaloryzacji przestrzenie zostaną udostępnione zwiedzającym. Realizowany będzie również program kulturalny obejmujący cztery filary:
– Szlak Cysterski;
– tyfloturystyka;
– organizację wydarzeń kulturalnych;
– edukację kulturalną i poszerzanie czytelnictwa.

Głównym potencjałem rozwoju oferty kulturalno-turystycznej obiektów poklasztornych będą działania związane z promowaniem kultury i dziedzictwa cysterskiego oraz wykorzystaniem faktu, iż obiekt jest elementem Szlaku Cysterskiego wpisanego na listę Europejskich Szlaków Kulturowych przyjmowanych przez Rad ęEuropy. Drugim filarem programu kulturalno–turystycznego jest tyfloturystyka w oparciu o rozwój i promocję Muzeum Tyflologicznego. Dopełnieniem oferty kulturalnej będzie organizacja wydarzeń kulturalnych oraz edukacja kulturalna i poszerzanie czytelnictwa dzięki wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych ośrodka.

Starosta Jan Grabkowski przypomniał, że działający w Owińskach Park Orientacji Przestrzennej dofinansowany ze środków WRPO 2007–2013 przyciąga rocznie około 40–50 tys. gości i wyraził przekonanie, że poszerzenie oferty zaowocuje jeszcze większą liczbą zwiedzających.

Projekt Poznania wartości 10,47 mln zł otrzyma wsparcie w wysokości ponad 8,54 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację i przystosowanie zabytkowego kompleksu pn. Dzieciniec pod Słońcem na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje: rewitalizację zabytkowych budynków wraz z zastosowaniem rozwiązań efektywnych energetycznie; dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych; przebudowę placu zabaw dla dzieci wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych; objęcie całego terenu monitoringiem celem poprawy bezpieczeństwa.

– Projekt zakłada również rewitalizację ogrodu jordanowskiego przed Dziecińcem – podkreślił Grzegorz Kamiński, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. funduszy europejskich.

Celem projektu Muzeum Śremskiego, dofinansowanego z WRPO 2014+ kwotą 6,7 mln zł, jest rozbudowa budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie multimedialnej i interaktywnej ekspozycji stałej.

– Chcemy połączyć ideę muzeum narracyjnego wyposażonego w odpowiednie technologie z zabytkowym obiektem, który jest bliski widzowi – powiedział Mariusz Kondziela, dyrektor Muzeum Śremskiego.

W ramach projektu otwarty zostanie ogród muzealny z miejscami wypoczynkowymi i małym amfiteatrem oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie, m.in. nagłośnienie, oświetlenie i sprzęt do digitalizacji.

Z kolei Buk, korzystając z puli środków WRPO 2014+ w wysokości prawie 2,5 mln zł, przeprowadzi prace adaptacyjne za 2,94 mln zł w budynku byłej synagogi, która zgodnie z założeniami projektu ma pełnić funkcje kulturalno–wystawiennicze.

Synagoga w Buku obecnie nazywana jest zdewastowaną perłą architektury. Budynek wzniesiony na początku XX wieku jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w pejzażu miasta. Wzniesiony w stylu neoromańskim, z charakterystyczną elewacją zdobioną boniami, z trzema parami drzwi na ścianie frontowej i rzędem łukowato zakończonych okien na poziomie pierwszego piętra, stanowi cel licznych wycieczek turystycznych do Buku. Obiekt jest jednak niedostępny dla turystów, zamknięty dla mieszkańców. Stan techniczny budynku, brak ogrzewania i zaplecza sanitarnego, nie pozwala na jego stałe użytkowanie. Synagoga dla szerszej publiczności otwarta jest jedynie jeden raz w roku w ramach Dni Kultury Żydowskiej w Wielkopolsce.

W czasie remontu budynku zakłada się m.in.: całkowitą wymianę pokrycia dachu, części więźby dachowej, położenie nowych tynków zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację drewnianych schodów, odnowienie lub częściową wymianę elementów drewnianej antresoli, położenie nowej podłogi wraz z ogrzewaniem, ułożenie nowych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, wykonanie monitoringu.

Na drewnianej antresoli, pełniącej w przeszłości funkcje tzw. „babińca” znajdzie się po remoncie przestrzeń przeznaczona do ekspozycji zabytków ruchomych. Wzbogacona o urządzenia multimedialne da możliwość prezentacji w formie cyfrowej unikatowych, niedostępnych na co dzień eksponatów związanych z historią ziemi bukowskiej. W jej ramach przewiduje się urządzenie kącika zabaw z historią dla najmłodszych turystów. W znajdującej się na parterze sali kameralnej przewidziano możliwość organizacji wystaw czasowych. Całość ekspozycji ma być wspierana przez polsko-angielską aplikację mobilną zawierającą udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami m.in. wzroku.

Projekt zakłada także uporządkowanie przestrzeni. Zostaną wyremontowane toalety publiczne przylegające do obiektu i zagospodarowany niewielki teren zielony wokół synagogi.

Remont dawnej synagogi doprowadzi do jej ożywienia oraz rewitalizacji przylegającej części miasta. Poza projektem dofinansowanym ze środków unijnych na sąsiedniej działce połączonej dogodnym przejściem z synagogą, planuje się urządzenie parkingu. Będzie on zaspokajał potrzeby mieszkańców i turystów oraz użytkowników wyremontowanej synagogi.

Obiekt ma służyć głównie realizacji szkoleń, spotkań, powstanie też małe muzeum eksponatów ziemi bukowskiej – powiedział burmistrz Stanisław Filipiak.

Łączna kwota projektów wynosi ponad 31,7 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych przez zarząd województwa wielkopolskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) to 26,6 mln zł.

Dotychczas w ramach poddziałania WRPO 2014+ „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” zarząd województwa wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 27 mln zł.

Przypomnijmy, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania ich atutów i wspólnego rozwiązywania problemów, współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce to obszar funkcjonalny Miasta Poznania – jako ZIT dla miasta wojewódzkiego oraz obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim – jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym.

x

Zobasz także

Szybciej z Osieka do Wyrzyska

Zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku o długości 4,1 km w gminie ...

Impuls II dla Kolei Wielkopolskich

Nowoczesne szynobusy Impuls II już w Kolejach Wielkopolskich. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział ...

Ratują zabytki w Gołańczy

Marszałek podpisał umowy: 10,4 mln zł unijnego wsparcia na pielęgnację dziedzictwa kulturowego w Gołańczy „Rewitalizacja ...

Ostrów Wlkp. myśli o maluchach

Władze Ostrowa Wielkopolskiego ogłosiły przetarg na budowę nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi dla 279 dzieci ...

Odnowią dworzec w Trzemesznie

Rozpoczęły się prace przy przebudowie dworca w Trzemesznie. Dzięki modernizacji, pochodzący z 1872 roku, budynek ...