Fotografia wnętrz

Stabilna perspektywa ratingów Wielkopolski

Fitch Ratings potwierdził ratingi województwa wielkopolskiego: rating międzynarodowy długoterminowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-(A minus)” oraz w walucie krajowej na poziomie „A”, a także długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również międzynarodowy rating krótkoterminowy na poziomie „F2”. Ratingi Wielkopolski odzwierciedlają bardzo dobre wyniki województwa na poziomie operacyjnym, wysoką zdolność do samofinansowania wydatków inwestycyjnych, bardzo niskie zadłużenie oraz dobre zarządzanie finansowe. Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie związane z sektorem ochrony zdrowia oraz ze spółką Przewozy Regionalne, w której województwo ma udziały. Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że województwo utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, co zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia, pomimo planowanego jego wzrostu.
Pomimo spowolnienia gospodarczego oraz niekorzystnych zmian prawnych, które przyczyniły się do spadku dochodów podatkowych województwa w latach 2008-2009, wyniki operacyjne Wielkopolski pozostały bardzo dobre. W 2009 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 220 mln zł i stanowiła aż 29,4% dochodów operacyjnych. Zdaniem Fitch, wyniki operacyjne Wielkopolski powinny pozostać dobre również w latach 2010-2012, z nadwyżką operacyjną stanowiącą średnio 16% dochodów operacyjnych.
Dzięki wysokiej zdolności do samofinansowania wydatków majątkowych, w latach 2005-2009 Wielkopolska nie zaciągała nowego zadłużenia. Na koniec 2009 roku zadłużenie województwa było bardzo niskie – wynosiło tylko 22 mln zł i było trzykrotnie niższe niż gotówka na rachunkach województwa. W rezultacie Wielkopolska ma wysoki potencjał do zwiększania swojego zadłużenia. W ciągu kolejnych trzech-pięciu lat jej zadłużenie może wzrosnąć do około 45% dochodów bieżących, jednak zdaniem Fitch wskaźnik spłaty zadłużenia pozostanie na umiarkowanym poziomie, poniżej 4 lat.
Fitch zauważa, że pomimo działań województwa mających na celu lepszą kontrolę wydatków na regionalne przewozy kolejowe, presja na te wydatki pozostaje wysoka. Zmiany własnościowe w spółce Przewozy Regionalne i przekazanie udziałów w niej samorządom województw (każde województwo posiada udział od 3 do 14%) może powodować dodatkowe ryzyko dla budżetu Wielkopolski, która może być zmuszona – podobnie jak inne województwa – przekazać dodatkowe środki na pokrycie strat generowanych przez spółkę oraz na niezbędne inwestycje.
Wielkopolska jest drugim największym województwem w Polsce. Zamieszkuje ją 3,4 mln mieszkańców, co stanowi 8,9% ludności kraju. W 2007 roku województwo wygenerowało 9,2% PKB kraju – jest czwartym najbogatszym województwem w Polsce z PRB (produkt regionalny brutto) na mieszkańca o 4,5% wyższym od średniej krajowej.

Ĺšródło: Fitch Ratings

x

Zobasz także

Zadłużona Wielkopolska

Ponad 7,4 mld zł wynosi przeterminowane zadłużenie branży handlowej wobec kontrahentów i banków; dotyczy ono ...

Terminy złożenia PIT

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT za rok 2019 – można ...

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...