Finansowanie pomostowe

Stabilny rating


Agencja Moody’s potwierdziła rating Poznania na poziomie „A3” z perspektywą stabilną. Zdaniem jej analityków miasto prowadzi rozważną politykę fiskalną, a silna i bogata lokalna gospodarka dobrze wpływa na jego budżet.

Prognoza ratingu jest stabilna – świadczy o tym, że sytuacja finansowa Poznania nie zmieni się i nadal pozostanie dobra
15 lutego 2019 r. agencja Moody’s potwierdziła ocenę ratingową Poznania na poziomie A3. Oznacza ona, że miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza ratingu jest stabilna – co informuje, że sytuacja finansowa Poznania nie zmieni się i nadal pozostanie dobra.
Według agencji Moody’s Poznań prowadzi rozważną politykę fiskalną z dobrymi wynikami finansowymi oraz z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Na budżet miasta pozytywnie wpływa silna i bogata lokalna gospodarka generująca wpływy z podatków, które korzystnie oddziaływają na dochody miasta.
Rating uwzględnia również znaczenie Poznania w polskiej gospodarce – jako piątego co do wielkości miasta w kraju i jednego z najsilniejszych ośrodków gospodarczych z drugim najwyższym PKB na mieszkańca oraz najniższą wśród polskich miast stopą bezrobocia.
Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową. Wyraża ona ogólną zdolność miasta do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

  • To bardzo ważna informacja dla wszystkich inwestorów – podkreśla Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. – Wysoki rating ze stabilną prognozą świadczy o tym, że miasto ma duży potencjał i jest wartą uwagi lokalizacją dla biznesu.
    Agencja Moody’s jest jedną z najbardziej znaczących na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 30 tys. emitentów ze 100 krajów świata.
x

Zobasz także

Solidarnościowe murale

Nowe murale w Poznaniu przedstawią najnowszą historię Polski. Na jednym z nich zobaczymy Wałęsę Malunki ...

Idą jak na pniu

Sprzedaż nowych mieszkań w Polsce utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Najwyższy wzrost liczby transakcji, ...

O uchwale krajobrazowej

W Poznaniu ruszają spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie projektu uchwały krajobrazowej. Zakłada on między innymi, że ...

Uratują 26 zabytków

Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozdziału środków na renowację zabytków. ...

Jarmark Wielkanocny

Warsztaty wikliniarskie, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, parada motocykli czy konkurs na najpiękniejszą palmę – ...