Fotografia wnętrz

Stara szkoła jak nowa

Zakończył się pierwszy etap renowacji szkoły przy ul. Berwińskiego. Inwestycja zrealizowana została w efekcie poprawki do budżetu Miasta Poznania zgłoszonej przez radnych Martę Mazurek, Łukasza Mikułę i Filipa Olszaka.

Południowa elewacja budynku głównego oraz ogrodzenie odzyskały dawny blask. Ceglana elewacja została oczyszczona i uzupełniona. Naprawiono rysy i pęknięcia muru, a zniszczone cegły wymieniono z zachowaniem spójności kolorystycznej. Odnowiono i wzmocniono również części otynkowane, które pomalowano na kolor najbliższy pierwotnemu. Przeprowadzono konserwację elementów stalowych i m.in. wymianę rynien.

Przeprowadzona zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków renowacja elewacji od strony wewnętrznego placu i remont ogrodzenia to pierwszy etap odnawiania elewacji kompleksu oświatowego zbudowanego na Łazarzu początku XX wieku. W jego skład – oprócz głównego gmachu szkoły – wchodzi również budynek sali gimnastycznej.

– W Poznaniu działa 15 szkół i placówek oświatowych w obiektach zabytkowych. Kolejne 55 mieści się w budynkach znajdujących się w strefie objętej ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. Chcemy zachować zarówno funkcje użytkowe zabytkowych szkół, jak i ich wartości architektoniczne. Dlatego systematycznie remontujemy te budynki – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Źródło:Biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Renowacja osady św. Gotarda

Teren dawnej osady św. Gotarda ma szansę znowu zyskać rangę, jaka mu przysługuje z uwagi ...

Co czeka Fort VIIa

Radny Paweł Matuszak zapytał w trybie interpelacji o plany zabudowy Fortu VIIa. Zwrócił uwagę, że ...

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej ...

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie ...

Co w Starej Papierni?

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu chce wykorzystać obiekty przy ul. Szyperskiej do działalności bieżącej i prorozwojowej, ...