Fotografia wnętrz

Stopy procentowe bez zmian, raty również

Rada Polityki Pieniężnej nie ruszyła stóp procentowych. Raty mieszkaniowych kredytów złotowych również bez zmian. Stopy procentowe w Polsce mają coraz większe znaczenie dla zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi. Na rynku trudno dziś o alternatywę dla kredytu złotowego. Finansowania nieruchomości we franku szwajcarskim nie ma już wcale, a euro proponuje siedem banków, ale pod licznymi, niełatwymi do spełnienia warunkami. Dlatego obecnie rynek kredytów hipotecznych jak i rynek nieruchomości stał się dużo bardziej wrażliwy na decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe w Polsce

Stopa referencyjna

4,50

Stopa lombardowa

6,00

Stopa depozytowa

3,00

Stopa redyskonta weksli

4,75

Ĺšródło: NBP

Tym lepiej więc, że RPP nie ruszyła stóp procentowych, bo jak sygnalizował ostatnio prezes NBP Marek Belka, prawdopodobieństwo podwyżki jest obecnie wyższe niż perspektywa obniżki.

Podstawowa stopa procentowa


Ĺšródło: NBP

Tymczasem wzrost oprocentowania 30-letniego kredytu o 0,25 pkt. proc. to zwiększenie raty z 672 zł do 687 zł na każde 100 tys. zł kredytu (przy uwzględnieniu obecnej stawki WIBOR 3M – 4,94 proc. i 1,5 proc. marży). Z kolei przy spadku oprocentowania o 25 pkt. bazowych rata takiego kredytu obniżyłaby się do 656 zł.

x

Zobasz także

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...

Resort o mikrorachunku

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek ...

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...