Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

Stypendia dla uczniów WSCKZiU

2 lutego 2018 r. w ostrowskim Forum Synagoga Marzena Wodzińska,

członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce 151 uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU).

Stypendia otrzymali uczniowie WSCKZiU z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa.
Idea przyznawania stypendiów uczniom szkół policealnych było nagradzanie tych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, zdobywają zawód, podnoszą swoje kwalifikacje i promują WSCKZiU jako szkoły kształcące specjalistów o szerokich kompetencjach, a którzy w krótkim czasie wejdą na rynek pracy.
Marzena Wodzińska podkreśliła, że przyznane stypendia powinny być nie tylko powodem do satysfakcji, ale także motywacją do dalszej nauki i pracy. WSCKZiU to placówki nowoczesne, dynamicznie rozwijające się, a jednocześnie gwarantujące wysoki poziom kształcenia w zawodach okołomedycznych i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej. Historia szkół, które powstawały na bazie placówek medycznych, liczy już ponad 50 lat.
Warto przypomnieć, że od wielu lat przyznawane są również stypendia naukowe i socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z całego województwa wielkopolskiego. Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach naukowo- badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację tych zadań przeznacza ponad 1,7 miliona złotych rocznie.
Organizatorem i gospodarzem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

x

Zobasz także

Koleją do Rogoźna i Czarnkowa

Włodarze gminy Wągrowiec opublikowali ankietę w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego z Wągrowca do Rogoźna i ...

XXIII Spotkanie pod dębem

We wsi Marlewo pod Rogoźnem po raz 23 upamiętniono śmierć króla Polski Przemysła II, a ...

Konserwacja Rowu Topolskiego

Powiat Średzki wraz z Gminą Środa będą wspólnie finansować konserwację Rowu Topolskiego. Powiat przeznaczy na ...

Budowlańcy przy Pływalni

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową obiektu handlowego w sąsiedztwie wolsztyńskiej pływalni przy ulicy ...

„Oaza zieleni w różnych porach roku…”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Gniezna: Agata Szymańska, Aleksandra Śmigowska, Kinga Piotrowska, Wiktoria ...