Fotografia wnętrz

Susza jest faktem

Ponad 1/3 terenu Polski zagrożona jest suszą hydrogeologiczną. Na obszarach bardzo lub skrajnie zagrożonych znajduje się m.in. pogranicze województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. To alarmistyczne zestawienie powstało na bazie analizy danych z ostatnich trzech dekad. Jak zapewniają jego autorzy, to jedyne takie opracowanie w Polsce.

Występowaniem suszy rolniczej zagrożonych jest 44,9 proc. powierzchni terenów rolnych i leśnych, susze hydrologiczne zagrażają aż na 95,4 proc. powierzchni kraju, natomiast zasięg obszarów zagrożonych suszą hydrogeologiczną stanowi 35,6 proc. powierzchni Polski.
Na ponad 60 proc. powierzchni kraju stopień wykorzystania dyspozycyjnych zasobów powierzchniowych wody jest wysoki lub bardzo wysoki.
Brak rezerwy wód podziemnych zdiagnozowano na Górnym Śląsku, w południowej części województwa łódzkiego oraz we wschodniej Wielkopolsce.

Opublikowane właśnie na stronie www.konsultacjesusza.pl wyniki analizy stanu „dyspozycyjnych zasobów wodnych” oraz zagrożenia suszą powstały w ramach prac nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument ten ma zawierać identyfikację i hierarchizację obszarów zagrożonych suszą, ocenę potrzeb, a także działań mających im przeciwdziałać. To, jaki uzyska ostatecznie kształt, zależeć będzie m.in. od przebiegu rozpoczynającego się w najbliższą środę (11 września) cyklu spotkań konsultacyjnych.

Tym, co stanowi o atucie przedstawionej analizy, jest zakres wykorzystanych danych (z lat 1987-2018) oraz szerokie spektrum zastosowanych metod (wykorzystano zarówno dane satelitarne, jak też dane z państwowych instytucji monitorujących, a w przypadku identyfikacji obszarów zagrożonych suszą hydrogeologiczną sięgnięto także po dane z 12 punktów zlokalizowanych poza granicami kraju).

W efekcie powstały unikatowe mapy pokazujące stopień zagrożenia trzema rodzajami suszy: rolniczą (jest ona wynikiem suszy atmosferycznej, a jej skutkiem spadek produkcji roślinnej), hydrologiczną (to okres, kiedy ilość wód w rzekach i poziom wód w jeziorach lub zbiornikach wodnych obniża się poniżej stanów średnich) oraz hydrogeologiczną (to ostatni etap rozwoju suszy, którego przejawem jest wyraźne obniżenie poziomu wód podziemnych w stosunku do średniego stanu, co skutkuje m.in. wysychaniem studni).

Jak tłumaczą ich autorzy (badania są efektem pracy ekspertów z firmy Wind-Hydro oraz Instytutu Geodezji i Kartografii), mapy określają celowość podejmowania działań, służących przeciwdziałaniu skutkom suszy – będą przydatne także przy tworzeniu innych dokumentów czy planowaniu inwestycji.
Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy.
Co wynika z lektury przedstawionych analiz? Jak się okazuje – występowaniem suszy rolniczej zagrożonych jest łącznie 44,9 proc. powierzchni terenów rolnych i leśnych (głównie w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim), susze hydrologiczne zagrażają aż na 95,4 proc. powierzchni kraju (najgorzej sytuacja wygląda na Podhalu), natomiast zasięg obszarów zagrożonych suszą hydrogeologiczną stanowi 35,6 proc. powierzchni Polski.

x

Zobasz także

Odbudują most na Odrze

Do końca przyszłego roku powinien powstać projekt planowanego mostu na Odrze między miejscowościami Łubowice i ...

Ławica lotniskiem kluczowym

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie ...

Nowy dworzec w Oświęcimiu

Pasażerowie od środy mogą korzystać z nowego dworca kolejowego w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Nowoczesny obiekt ...

Urósł na 195 metrów

Budowany na warszawskiej Woli Skyliner osiągnął właśnie docelową wysokość 195 metrów wysokości. Inwestycja firmy Kerimpol ...

Modernizm wróci do Chełma

Dobiegają końca prace projektowe dworca w Chełmie. Modernistyczny, przestrzenny, nowoczesny i … skąpany w zieleni ...