Fotografia wnętrz

„Szatnia na Medal”

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał pierwsze umowy w ramach II edycji programu „Szatnia na medal”. Wśród pierwszych beneficjentów znalazły się gminy Zakrzewo, Środa Wielkopolska, Miedzichowo, Ujście oraz Powiat Pilski. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 246 200 zł.

Szatnia na medal do autorski pomysł Samorządu Województwa Wielkopolskiego – jego pierwsza edycja miała miejsce w 2018 roku. Program okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, o czym świadczy ilość złożonych wniosków. W roku 2019 zostało złożonych 75 wniosków, w tym 59 na zadania remontowe i 16 na zadania inwestycyjne, których łączna kwota wyniosła blisko 12,5 mln zł.
Na realizację Programu „Szatnia na Medal” Samorząd Województwa przeznaczył w tym roku kwotę 4 mln złotych z podziałem na zdania inwestycyjne – 1 3000 000 zł oraz zadania remontowe – 2 700 000 zł.

GMINA UJŚCIE – Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu”; kwota dofinansowania 33 700 zł.( zadanie inwestycyjne).
Boisko sportowe służy mieszkańcom Ujścia. Korzystają z niego w szczególności członkowie klubu sportowego „Unia Ujście”, działającego od 1997 roku. Rozgrywają się tu mecze OZPN w Pile oraz prowadzone są treningi klubu. Klub sportowy użytkuje obiekt na zasadzie użyczenia. Gmina systematycznie stara się poprawiać warunki użytkowania boiska (m.in. wykonano automatyczne nawadnianie, nawierzchnię trawiastą. W ramach PROW wykonano przebudowę trybun na boisku). Kolejnym działaniem jest poprawa złych warunków socjalno-sanitarnych na boisku – stąd też potrzeba montażu kontenera socjalno-sanitarnego.
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA – „Remont elewacji budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Jarosławcu w zakresie ocieplenia budynku, kolorystyki elewacji obiektu i wymiany drzwi wejściowych”; kwota dofinansowania 7 000 zł (zadanie remontowe);

Zadanie będzie polegało na ociepleniu ścian i odnowieniu elewacji budynku szatni zawodników na terenie boiska sportowego, którego użytkownikiem jest LKS Orkan Jarosławiec. W ramach zadania zostaną wymienione także drzwi wejściowe – obecne elementy nie spełniają wymogów bezpieczeństwa oraz nie izolują dobrze przed warunkiem atmosferycznymi

POWIAT PILSKI – „SZATNIA NA MEDAL w Zespole Szkół w Łobżenicy w Powiecie Pilskim” kwota dofinansowania 27 000 zł (zadanie remontowe).
Projekt zakłada poprawę warunków szatni w Zespole Szkół w Łobżenicy. Zaplanowany remont pozwoli na pełniejsze wykorzystanie bazy sportowej szkoły, jak również podniesienie poziomu sanitarno – higienicznego bazy socjalnej na potrzeby sportu. Działania modernizacyjne umożliwią przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także stworzą właściwe warunki dla osób uczestniczących w zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych sportowych (aktualne zaplecze szatniowo-sanitarne wymaga m.in. odmalowania, położenia nowych posadzek, zamontowania szafek i ławeczek).

GMINA MIEDZICHOWO – „Remont szatni sportowych w Bolewicach i Miedzichowie”, kwota dofinansowania 100 000 zł (zadanie remontowe).
Objęte remontem szatnie są w niezadowalającym, stanie technicznym. Kilkudziesięcioletnie bieżące wykorzystywanie obiektów bez większych nakładów finansowych spowodowały, że stan techniczny i funkcjonalny szatni jest bardzo zły i wymaga pilnej renowacji. Do najważniejszych prac remontowych w chwili obecnej należy remont kabin prysznicowych i toaletowych, wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont ścian i sufitów, instalacji elektrycznej oraz wymiana wyposażenia stałego.

GMINA ZAKRZEWO „Remont szatni przy boisku sportowo rekreacyjnym w Zakrzewie” kwota dofinansowania 78 500 zł (zadanie remontowe).
Obiekty sportowe przy ul. Złotowskiej w Zakrzewie to największy kompleks sportowo-rekreacyjny w całej gminie Zakrzewo i jednocześnie najważniejszy obiekt tego typu w tej części powiatu. Obiekty szatniowe zostały wybudowane 30 lat temu i ich stan techniczny wymaga gruntownego remontu – m.in. wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej, armatury łazienkowej, remont ścian, kafelkowanie szatni i sanitariatów, dostosowanie wejścia szatni dla osób niepełnosprawnych, zmiany systemu ogrzewania wody dla osób korzystających z obiektu.

x

Zobasz także

Rozbudowa w „Orlim Stawie”

Ruszyła rozbudowa hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ...

Zielona dotacja dla Konina

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek przygotowany przez MFiPR o środki na przygotowanie planów transformacji regionów, ...

Dopłaty za zbieranie deszczówki

W czerwcu Ostrów Wlkp. uruchomi pilotażowy program dopłat dla mieszkańców, którzy będą zbierać i wykorzystywać ...

Pomoc dla branży turystycznej

W piątek 8 maja o godz. 11 Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotka ...

Plany trzech obwodnic

Minister infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 3 nowych obwodnic w województwie wielkopolskim. Obwodnice: Gostynia w ...