Szybciej do księgi wieczystej

Na przełomie 2007 i 2008 roku w Poznaniu zostanie zakończona tzw. „migracja” ksiąg wieczystych. Oznacza to, że wszystkie księgi wieczyste prowadzone przez poznański Sąd Rejonowy uzyskają ostatecznie formę elektroniczną i znajdą się w systemie Centralnej Informacji działającej przy wydziałach ksiąg wieczystych. Teraz odpis księgi wieczystej będzie można uzyskać w każdym sądzie niezależnie od miejsca położenia nieruchomości. Fakt ten spowoduje, że odpis księgi wieczystej będzie naprawdę można otrzymać „od ręki”. Kupno nieruchomości na mocy prawa wymaga bezwzględnego dotrzymania formy pisemnej – poprzez sporządzenie aktu notarialnego. Sąd dopiero na podstawie aktu notarialnego zakłada księgę wieczystą, albo też dokonuje w niej nowego wpisu, informując o tym kto jest właścicielem danej nieruchomości i jaki jest jej stan prawny. Wydaje się oczywiste, że każdy, kto chce kupić nieruchomość, sprawdza jaki jest jej stan prawny w księdze wieczystej. Co prawda i tak to musi zrobić notariusz, który sporządza akt i na którym, jako osobie zaufania publicznego, ciąży obowiązek rzetelnego ustalenia stanu prawnego przedmiotu transakcji oraz sprawdzenia czy transakcja jest prawnie dopuszczalna. Można jednak też sprawdzić księgę wieczystą samemu. Księgi wieczyste są jawne i każdy ma prawo wglądu do nich; ba, każdy może też uzyskać odpis zwykły lub zupełny takiej księgi. Nie trzeba w sądzie przedstawiać ani udowadniać żadnego interesu prawnego, aby uzyskać wgląd do księgi wieczystej i stosowny z niej odpis. O ile jednak przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne i w każdym sądzie istnieje sala przeglądowa, to uzyskanie odpisu kosztuje. Odpis zwykły to wydatek 30 złotych, odpis zupełny otrzymamy, gdy wypełnimy stosowny formularz (trzeba znać tylko numer księgi wieczystej, która nas interesuje, podobnie jak w przypadku odpisu zwykłego) i w kasie sądu uiścimy 60 złotych. Warto zapamiętać, że pieniądze wpłacamy na rachunek sądu i nie trzeba (jak kiedyś) wniosku o uzyskanie odpisu oklejać znaczkami sądowymi lub skarbowymi. Wszystkie informacje o tym jak uzyskać odpis z księgi wieczystej uzyskamy w sądzie, albo też poprzez internet wchodząc na adres: www.poznan.sr.gov.pl. „Klikając” na stosowny wydział ksiąg wieczystych (w Poznaniu Wydział XIII lub XIV) uzyskamy wszystkie potrzebne informacje. Są też tam linki do formularzy, które trzeba wypełnić, aby uzyskać odpis z księgi wieczystej.
Istnieje też droga korespondencyjna otrzymania odpisu z księgi wieczystej. Dodajmy od razu, kilkakrotnie dłuższa i mozolniejsza od samodzielnego przybycia do sądu, albo też wysłania tam znajomego. Korespondencyjnie o odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym kierujemy wniosek na formularzu (załączając dowód opłaty) na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament CORSiR
Centrala Centralnej Informacji
ul. Ostrobramska 75C
04-175 Warszawa
(bądź do Ekspozytury Centralnej Informacji działającej przy każdym sądzie rejonowym, która wniosek przekazuje do Warszawy).
Należy pamiętać, że opłatę od wniosku i o odpis z księgi wieczystej należy w przypadku drogi korespondencyjnej wpłacać wyłącznie na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: NBP o/o Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku trzeba zamieścić informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek i własnoręcznie się pod tym podpisać.
Prostsze zatem wydaje się osobiste udanie się do sądu, bądź poproszenie o to znajomego. Wniosek składamy w Ekspozyturze Centralnej Informacji Sądu Rejonowego. Do wniosku trzeba dołączyć oryginalny dowód wniesienia stosownej opłaty.
Ekspozytura Centralnej Informacji przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu (ul. Młyńska 1A) mieści się na parterze sądu w pokoju nr 24. Czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8 do 18, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. Opłaty za odpis można uiścić w kasie Sądu Rejonowego w Poznaniu (okienko kasowe mieści się pomiędzy pokojem nr 8 a pokojem nr 9) i czynne jest w poniedziałki od 8 do 17.30; a od wtorku do piątku od 8 do 15; bądź w ajencji Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego (okienko obok sali nr 3 (w poniedziałki czynne od 8.15 do 15.45, a od wtorku do piątku od 7.45 do 15.15, prowizja od wpłaty wynosi 2.50 zł). Opłatę można również wnieść na konto Sądu Rejonowego w Poznaniu: Narodowy Bank Polski – 48 1010 1469 0021 8922 3100 0000 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty adnotacji: Sąd Rejonowy w Poznaniu ul. Młyńska 1A, odpis CI (tutaj podać numer księgi wieczystej).

PRZEGLĄDANIE KSIĄG WIECZYSTYCH

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest ogólnodostępne (nie trzeba wykazywać jakiegokolwiek interesu prawnego) i bezpłatne. W Poznaniu Sala Przeglądowa mieści się w sali nr 12 Sądu Rejonowego przy ul. Młyńskiej 1A i można z niej korzystać w następujących terminach: w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 11.30; od 12.15 do 15 i od 15.30 do 18.; od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 11.30 i od 12.15 do 15.15. W Sali Przeglądowej jest 16 stanowisk, gdzie na monitorach można samemu sprawdzić dowolną księgę wieczystą. Z naszych obserwacji wynika, że kolejek na ogół nie ma. Od razu trzeba jednak dodać, że tabelarny układ prezentacji zawartych tam danych jest skomplikowany i trzeba „umieć” czytać elektroniczną księgę wieczystą. (beb)

x

Zobasz także

Stobnicki Zamek nielegalny

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji na polecenie prokuratury zatrzymali siedem osób. Zatrzymania są związane ze śledztwem ...

Rejestr Dokumentów Publicznych

Od niedzieli (12 lipca ) można już skorzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych stworzonego przez MSWiA. ...

Mały dom na działkach

Mieszkanie na działkach ROD to kwestia, która od wielu lat budzi żywe emocje. Choć polskie ...

Eksmisja z lokalu spółdzielni

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego, wywiedzioną ...

Wydłużyć vacatio legis

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wystosował pismo do Jadwigi Emiliewicz, wicepremier i ministra z prośbą ...