Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska
Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska

Szybsze pozwolenia na budowę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on – w celu uczynienia „bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji” – podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

– Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej – tłumaczy resort w uzasadnieniu do projektu nowelizacji (cały projekt publikujemy w dziale Multimedia).

Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę ma przebiegać sprawniej i szybciej (fot. pixabay.com)

Jak przekonuje ministerstwo podział projektu budowlanego pozwoli zmniejszyć obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej i umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie „niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę”.

– W związku z projektowaną regulacją, zmieniającą zakres projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części konieczne jest równoczesne wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych.

Jak można przeczytać w ocenie skutków regulacji ilość wydawanych decyzji pozwolenia na budowę z roku na rok wzrasta. W pierwszej połowie roku 2018 wydano ogółem 92 801 pozwoleń dla 106 912 obiektów budowlanych, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2017 r. wydano 90 000 pozwoleń dla 103 832 obiektów budowlanych, a roku 2016 r. – 83 420 pozwoleń dla 96 072 obiektów budowlanych.

x

Zobasz także

Ulgi wojewody jak Miasta

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwa pierwsze zarządzenia dotyczące bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia ...

Kolejne bonifikaty Poznania

Wejście w życie przepisów o zniesieniu użytkowania wieczystego daje możliwość przekształcenia od razu lub w ...

#GruntToWłasność

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. ...

500 m od fetoru

Co najmniej 500-metrowa odległość od zabudowań mieszkalnych będzie obowiązywała w przypadku lokalizacji dużej fermy zwierząt ...

Co z opłatą przekształceniową

Jeżeli przed końcem marca 2019 r. dzierżawca nie otrzymał urzędowego poświadczenia uwłaszczenia, a równocześnie ma ...