Ukraina

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy w miejscowości Bagdad… „Przeznaczamy 1,63 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie naszego regionu. Wsparcie obejmuje 62 obiekty” – poinformował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Poniedziałkową decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotacje trafią do 55 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1 410 000 zł. 7 podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzyma wsparcie o wartości 220 000 zł.
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 92 wnioski warte 7 771 871,44 zł. Wśród nich znalazły się między innymi 2 oferty złożone przez powiaty, 5 ofert złożonych przez gminy, 5 ofert złożonych przez domy kultury, w tym 1 przez ochotniczą straż pożarną, 2 wnioski złożone przez szpitale, 9 przez osoby prywatne, 5 ofert złożonych przez zakony oraz 64 oferty złożone przez parafie.

Beneficjentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest między innymi pomnik historii – Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, która otrzymała wsparcie na V etap konserwacji prezbiterium Bazyliki Świętogórskiej. Dzięki dofinansowaniu zrealizowane będzie też zadanie pn. „Przywrócenie dawnej świetności zespołowi dworsko-parkowemu, spuściźnie po rodzinie Chłapowskich w miejscowości Bagdad”. Wesprzemy ponadto rewitalizację „Kasyna Wojskowego” w Ostrowie Wielkopolskim na cele oświatowe, z przywróceniem utraconych historycznych wartości obiektu. Zakończy się remont konserwatorski elewacji Kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej w Poznaniu w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu (XV w.).

W Graboszewie zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii ściany wschodniej i przyległych fragmentów ścian północnej i południowej prezbiterium kościoła pw. św. Małgorzaty, gdzie podczas ostatnich prac zostały odkryte malowidła datowane wstępnie na II połowę XIV wieku. To okres, kiedy świątynia powstała. Są to zatem jedne z najstarszych zachowanych polichromii w Wielkopolsce. Dzięki naszemu dofinansowaniu zostanie przeprowadzona również renowacja nagrobka gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy, a także kontynuacja prac konserwatorskich – X etap przy polichromiach ściennych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie oraz modernizacja dachu zabytkowego budynku spichlerza z II poł. XIX w. we Wronkach.

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...

Trudne rozmowy o klimacie

Podczas  konferencji z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozmawiano o aspektach ...