Trzy nowe ulice Czerwonaka

800 m nowej nawierzchni ul. Jonschera w Kicinie i 550 m ulic Topolowej i Lipowej w Kozichgłowach – trwa właśnie przetarg na budowę trzech ulic. Ich realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie udało się zdobyć naszej gminie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jonschera w Kicinie:
Obecnie ulica Jonschera w Kicinie jest drogą gruntową, odwadnianą powierzchniowo przez spływ na przyległy teren lub przez wsiąkanie w istniejącą nawierzchnię. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi o długości 823 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2407P (ul. Poznańska) do granicy z m. Janikowo (gmina Swarzędz).
Parametry techniczne i zakres inwestycji:
– kategoria drogi: gminna;
– klasa drogi: lokalna;
– długość drogi: 823 m;
– szerokość jezdni 5,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej);
– chodnik jednostronny szerokości 2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej);
– zmiana geometrii skrzyżowania z drogą powiatową nr 2407P;
– budowa wyniesionego skrzyżowania – 1 szt.
– budowa progów zwalniających – 3 szt.
– przebudowa przepustu pod koroną drogi;
– odwodnienie drogi: kanalizacja deszczowa długości 750 m;
– oświetlenie: 19 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED;
– przebudowa przyłącza gazowego;
– przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Lipowa/Topolowa w Koziegłowach:
Stan istniejący: Ulica Lipowa na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi. Na całym odcinku ulica jest prawostronnie zabudowana posesjami jednorodzinnymi. Po stronie lewej trwa obecnie budowa osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Ulica Topolowa na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię gruntową. Zlokalizowana jest w terenie zabudowanym domami jednorodzinnymi. Wzdłuż ww. ulic brak jest wydzielonych chodników i brak odwodnienia.

Stan docelowy: W ramach realizacji inwestycji planowane jest podniesienie standardu wskazanych dróg gminnych, poprzez wybudowanie ulic o dł. 0,544 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szer. jezdni 5,00 m. Na długości inwestycji planuje się wybudowanie jednostronnych chodników o szer. 2,00 m, usytuowanych przy jezdni, o łącznej długości 0,558 km, co służyć ma wydzieleniu ruchu pieszych. Odwodnienie pasa drogowego przewidziane zostało w postaci kanalizacji deszczowej o całkowitej dł. sieci równej 0,446 km. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewidziano wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego dróg, w tym oznakowanie dwóch nowych przejść dla pieszych.
Źródło-UGCzerwonak

x

Zobasz także

Do Czerwonaka bez korków

W niespełna rok ul. Gdyńska została przebudowana na ponad kilometrowym odcinku od granic Poznania do ...

Owca w roli głównej

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza w dniach 5 i 6 września ...

Tereny po szwalni dla Buku

Oto komunikat, który opublikował Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam : Dziś nabyliśmy kolejne ...

Nowa szkoła w Cerekwicy

1 września 2020 roku w Cerekwicy, w gminie Rokietnica, swoją pracę rozpoczęła nowa, zbudowana w ...

Posprzątajmy WPN

Zapraszamy do udziału w akcji zorganizowanej wspólnie przez Wolontariat WPN, Wielkopolski Park Narodowy i Gminę ...