Finansowanie pomostowe

Tylko 2,5 tys. e-aut


Plan rozwoju elektromobilności zakładał, że na koniec 2018 roku będzie w Polsce 14 tysięcy samochodów elektrycznych. Według tego planu w tym roku ma zostać zakupionych blisko 20 tys. nowych samochodów. Jednak na koniec zeszłego roku mieliśmy w Polsce jedynie 2,5 tys. aut elektrycznych. Widać więc wyraźnie, jak plany mijają się z rzeczywistością – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Jeden z planowanych efektów realizacji Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce przyjętego przez rząd w 2017 to osiągnięcie w okresie 2021-2025 poziomu 1 mln pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce.W załączniku do projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 jest prognoza, że do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870 tys. pojazdów z napędem elektrycznym.Zdaniem prezesa GreenWay Polska bez zwiększenia wsparcia zakupów aut elektrycznych nie będzie znacznego przyrostu liczby tych pojazdów; także Maciej Mazur z PSPA uważa, że dla rozwoju elektromobilności konieczne jest wprowadzenie szerszego katalogu zachęt do zakupu „elektryków”.

Minęły już ponad dwa lata od zaprezentowania założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce podczas konferencji „W drodze do elektromobilności” zorganizowanej przez resorty energii i rozwoju.Milion pojazdów elektrycznych w 2025 roku – taki cel przed sobą stawiamy. To jest cel ambitny, ale to jest cel na miarę wyzwania, taki, który pozwoli nam osiągnąć odpowiednią skalę działania, masę krytyczną, która pozwoli nam osiągnąć sukces – wskazywał wówczas Michał Kurtyka, który był wtedy wiceministrem energii.

Rząd przyjął Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce w marcu 2017 i tam też mowa jest o tym, że jeden z planowanych efektów w okresie 2021-2025 to 1 mln pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce. W samym tym dokumencie jest mowa o tym, że nie jest on strategią rozwoju, programem lub dokumentem programowym w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ale w eter poszło, że rząd planuje, aby w 2025 roku jeździło w Polsce 1 mln aut elektrycznych.

Tymczasem w załączniku do przedstawionego niedawno do konsultacji projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 w rozdziale dotyczącym prognozy produkcji i zużycia energii z odnawialnych źródeł czytamy, że w tejże prognozie założono, iż do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870 tys., a w 2040 r. ok. 2 mln 400 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, zużywających odpowiednio: 1,2 TWh i 3,0 TWh energii elektrycznej.

x

Zobasz także

Ekologiczny Inowrocław

Osiem elektrycznych autobusów Volvo z Wrocławia dojechało do Inowrocławia. Wcześniej – pod koniec 2018 r. ...

Tańszy prąd dla e-autobusów?

Tańszy prąd dla e-autobusów Drożejący prąd zniechęca do rozwoju elektromobilności. Ministerstwo Energii (ME) przedstawiło więc ...

VW e-up tańszy

Wysoka cena to jedna z głównych barier rozwoju segmentu pojazdów z napędem elektrycznym. Dlatego też ...

E-radiowozy w Szczecinie

Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy dla Policji – kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie (fot. ...

E-Solarisy dla Poznania

21 autobusów elektrycznych dostarczy do końca lutego 2020 roku do Poznania Solaris Bus & Coach. ...