Ładowarki emu.energy

Tylko dla e-mobilnych

W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty znaków drogowych

oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.Przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu” weszły w życie 29 sierpnia 2018 r. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków.
Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.
Co to są strefy czystego transportu? Są to obszary, na których za darmo będą mogły jeździć tylko samochody na prąd, wodór lub… gaz ziemny. Z wjazdu za darmo wyłączone zostają samochody ekologiczne, które naprawdę spotkać można na drogach, a więc hybrydy – w tym hybrydy plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. A takie samochody mogą na bateriach przejechać często nawet 50 km!Strefy mają wyznaczać samorządy, dopuszczalne będą tylko w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców).

    Czy pojazdy spalinowe będą mogły wjeżdżać do stref? Owszem, po uiszczeniu opłaty – w wysokości do 2,5 zł za 1 godzinę (również ustalą ją gminy). Strefa ma obowiązywać od godziny 9 do 17. Za trzy lata wjazd do stref ekologicznych samochodom spalinowym zostanie całkowicie zakazany.

Czytaj więcej na https://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-polskie-drogi/wiadomosci/news-uwaga-na-nowe-znaki-co-oznaczaja,nId,2624737#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

x

Zobasz także

Ekologiczny Inowrocław

Osiem elektrycznych autobusów Volvo z Wrocławia dojechało do Inowrocławia. Wcześniej – pod koniec 2018 r. ...

Tańszy prąd dla e-autobusów?

Tańszy prąd dla e-autobusów Drożejący prąd zniechęca do rozwoju elektromobilności. Ministerstwo Energii (ME) przedstawiło więc ...

Tylko 2,5 tys. e-aut

Plan rozwoju elektromobilności zakładał, że na koniec 2018 roku będzie w Polsce 14 tysięcy samochodów ...

VW e-up tańszy

Wysoka cena to jedna z głównych barier rozwoju segmentu pojazdów z napędem elektrycznym. Dlatego też ...

E-radiowozy w Szczecinie

Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy dla Policji – kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie (fot. ...