Ładowarki emu.energy

UAM obchodzi 100 lat istnienia

7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, później nazwanej Uniwersytetem Poznańskim. Pierwszym rektorem został został prof. Heliodor Święcicki.

Pracę uczelni wznowiono tuż po II Wojnie Światowej, a w kolejnych latach odłączono od niej kolejne fakultety, które stały się następnie Akademią Medyczną, Wyższą Szkołą Rolniczą i Akademią Wychowania Fizycznego. Od 1955 roku Uniwersytet Poznański nosi imię Adama Mickiewicza.

Główne obchody zaplanowano dokładnie na 100. rocznicę. Rozpoczną się one o 9:30 uroczystą mszą w Katedrze Poznańskiej. 2 godziny później uczestnicy wspólnie przemaszerują do Collegium Minus.
Na 14:00 zaplanowano uroczyste posiedzenie senatów czterech uczelni świętujących jubileusz tj. UAM, UMP, UPP i AWF. Z kolei o 20:00 w auli UAM rozpocznie się koncert „Od Paderewskiego do Pendereckiego”.

Uniwersytetowi na stulecie

Taki tytuł nosi najnowszy tom Kroniki Miasta Poznania, bo przecież trudno wyobrazić sobie inny tytuł takiego czasopisma w 100. rocznice utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i zwycięskie powstanie wielkopolskie 1918/1919 stworzyły Poznaniowi możliwość otwarcia polskiej uczelni wyższej, wieńcząc niejako proces nadawania mu charakteru wielkomiejskiego.
7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzi się m.in. Uniwersytet noszący dziś imię Adama Mickiewicza. Okolicznościom powstania i początkowemu okresowi działalności Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującemu lata międzywojenne, poświęcony jest kolejny tom „Kroniki Miasta Poznania”.
Redaktor naczelny KMP prof. Przemysław Matusik, we wstępnie do wydania napisał m.in.: „Powstanie Uniwersytetu wieńczyło niejako proces nadawania Poznaniowi charakteru wielkomiejskiego, rozpoczynając tym samym nieledwie nową epokę w jego dziejach. Uniwersytet, przedmiot dumy poznaniaków, był jednym z największych trwałych sukcesów okresu międzywojennego. Miasto, kojarzone dotąd często z drobnomieszczańską zaściankowością, znalazło dzięki niemu własne miejsce w przestrzeni polskiej nauki i kultury.”
Kronika do nabycia m.in. w sklepie internetowym Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44).

x

Zobasz także

Agrobex ukończył 30 lat

Poznański deweloper, Agrobex od niemal trzech dekad stawia mieszkania w Wielkopolsce. Budując domy, mieszkania i ...

Poznań najzieleńszym miastem

Wśród największych miast Polski, metropolią posiadającą najwięcej zieleni jest Poznań. Tereny zielone zajmują w naszym ...

Promieniowanie bez kontroli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem ...

XI Europejski Kongres Gospodarczy

W agendzie 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, Katowice, 13-15 maja 2019 r.) kilkanaście sesji ...

Stobnica jednak nielegalna?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu uchyliła decyzję określającą warunki prowadzenia prac nad budową zamku ...