Ukraina

Udrożnić drogi krajowe

Komisja Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP, której przewodniczącym jest Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, spotkała się na zdalnym posiedzeniu w dniu 2 marca. Głównym tematem były inwestycje na drogach krajowych oraz perspektywy budowy dróg ekspresowych i autostrad.

Temat związany z inwestycjami na drogach krajowych referował przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaprezentowane zostały obecnie trwające, a także będące w przygotowaniu inwestycje. – Z pozyskanych od przedstawiciela GDDKiA informacji wynika, że w Wielkopolsce w ciągu dróg krajowych realizowane są obecnie jedynie cztery obwodnice: Gostynia, Strykowa, Żodynia i Grzymiszewa, a ponadto trwa procedura przetargowa dotycząca budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego. Odnośnie bardzo oczekiwanych inwestycji związanych z budową dróg ekspresowych S-10 i S-11, oraz przebudową DK25 na odcinku z Ostrowa Wlkp. do Kalisza, to są one na etapie przygotowawczym – wyjaśnia Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

W kolejnym punkcie członkowie Komisji zapoznali się z podsumowaniem wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 dla dróg krajowych i wojewódzkich, które zaprezentowała Agnieszka Bogucka, dyrektor Departamentu Strategii i Studiów w GDDKiA. Z danych wynika, że średni dobowy ruch pojazdów na drogach krajowych w Wielkopolsce w badanym okresie 2020/2021 wynosił 14.615 pojazdów, co oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku do poprzedniego badania z okresu 2015/2016. Z kolei średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w naszym województwie wyniósł 4.920 pojazdów, czyli wzrósł o 21 proc. w stosunku do danych sprzed pięciu lat. – Pod kątem natężenia ruchu na drogach krajowych nasze województwo znajduje się na siódmym miejscu w Polsce. A wielkopolskie drogi wojewódzkie zajmują w zestawieniu dróg wojewódzkich piąte miejsce w kraju – wyjaśnia Wojciech Jankowiak.

Trzecim tematem posiedzenia Komisji miał być stan zaawansowania realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. Realizująca go Spółka PKP PLK S.A. poinformowała jednak, że nie weźmie udziału w posiedzeniu, gdyż nie ma jeszcze decyzji odnośnie akceptacji przez Ministra Infrastruktury listy projektów możliwych do realizacji. Przypomnijmy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego złożył pięć wniosków do Programu Kolej+. Dotyczą one rewitalizacji linii: Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, Szamotuły-Międzychód, Gostyń-Kąkolewo i Śrem-Czempiń oraz budowy nowej linii Turek – Konin.

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...