Ładowarki emu.energy

Ul. 23 Lutego powróciła

Na ulicę 23 Lutego powróciły tablice z nazwą „ulica 23 Lutego”. To już ostania formalność po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ostatecznie przesądziła o tym, że ta nazwa zostaje. Zniknęły tablice z nazwą „por. Janiny Lewandowskiej”, ale jest szansa, że wkrótce pojawią się w innym miejscu, w centrum Poznania.

Fot. Mateusz Malinowski

Przypomnijmy: 13 listopada Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zarządzenie nadania ul. 23 Lutego nazwy por. Janiny Lewandowskiej. Nową nazwę wprowadził Wojewoda Wielkopolski powołując się na ustawę dekomunizującą nazwy ulic. W uzasadnieniu wskazywano m.in., że dala 23 lutego symbolizuje początek komunizmu w Poznaniu. Decyzja została zaskarżona przez Radę Miasta Poznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Argumentowano m.in., że w walkach o Poznań uczestniczyło 2 tys. zwerbowanych cywilnych mieszkańców – Cydatelowców. Przeciwko likwidacji nazwy ul. 23 Lutego opowiedziała się też Rada Osiedla Stare Miasto. NSA podzielił argumenty strony skarżącej i uchylił zarządzenie Wojewody. Ten jednak złożył skargę kasacyjną do WSA. Po kilku miesiącach WSA skargę Wojewody oddalił i tym samym nazwa ulicy pozostała jako 23 Lutego. Teraz powróciły tablice ze starą nazwą. Zdjęto natomiast te z nazwą „por. Janiny Lewandowskiej”.

Możliwe jednak, że Janina Lewandowska (1908-1940) pilot szybowcowa i samolotowa, jedyna kobieta – ofiara ludobójczej zbrodni katyńskiej, będzie mieć swoją ulicę w Poznaniu. Lokalizację zaproponował Adam Suwart – Społeczny Opiekun Zabytków. Chodzi o odcinek ulicy Podgórnej, pomiędzy ulicą Wrocławską a Zieloną, wzdłuż parku Chopina. Wnioskodawca przypomina, że historycznie ulica Podgórna to jedynie odcinek dzisiejszej ulicy o tej nazwie pomiędzy placem Wiosny Luców a Alejami Karola Marcinkowskiego. Natomiast odcinek, który miałby zmienić nazwę powstał krótko przed II wojną światową w wyniku przebicia ulicy Wrocławskiej, która do tego momentu „zakręcała” pod kątem prostym w rejonie dzisiejszego przystanku tramwajowego „Wrocławska”. Ponadto jest to odcinek niemal zupełnie bezadresowy (nie ma tam domów mieszkalnych), a koszty zmiany nazwy ograniczą się do zmiany tablic. Miejsce jest prestiżowe, położone w pobliżu reprezentacyjnego parku Chopina. W pobliżu znajduje się ulica nosząca imię ojca por. Janiny Lewandowskiej – gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, drugiego dowódcy powstania wielkopolskiego. Propozycję popiera Prezydent Poznania, a GEOPOZ przygotowuje wniosek w tej sprawie, który przedstawi do zaopiniowania radnym z Komisji Kultury i Nauki.

Mateusz Malinowski

x

Zobasz także

Konkurs na pomnik Naczelnika

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs na projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Mogą wziąć w nim ...

Rynek Bernardyński inaczej

Radni podczas sesji Rady Miasta Poznania uchwalili dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczył placu ...

3. podejście do Łazarza

Miasto ogłosiło po raz trzeci przetarg na wybór generalnego wykonawcy kompleksowej modernizacji Rynku Łazarskiego. Wizualizacja ...

Ulica Wyłom bez wyłomów

Dwie firmy nadesłały swoje oferty do przetargu rozpisanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM), który wyłoni ...

Nowe wybiegi w Zoo

Poznański Ogród Zoologiczny wzbogaci się o kolejne wyjątkowe miejsce. Na terenie Nowego Zoo powstanie nowy, ...