Ukraina

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr Uściński.

Ministerstwo chce namawiać samorządy, żeby inwestowały w budownictwo komunalne i socjalne. Mogą korzystać z funduszu dopłat, z którego można pokryć 60-80 proc. kosztów budowy albo remontów – powiedział Piotr Uściński.
Priorytetem jest zwiększenie dostępności mieszkań. Dążymy do tego, by wskaźnik liczby mieszkań na 1 tys. mieszkańców w 2030 r. wyniósł 435. Dążymy też do poprawy jakości tkanki mieszkaniowej – dodał.
Trwają prace nad przygotowaniem przepisów o tzw. konwersji, czyli ułatwieniu przekształceń istniejących obiektów budowlanych, jak również terenów po niewykorzystanych obiektach – wyjaśnił.

Uściński powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” m.in., że resort chce namawiać samorządy, żeby inwestowały w budownictwo komunalne i socjalne. Wskazał, że mogą korzystać z funduszu dopłat, z którego można pokryć 60-80 proc. kosztów budowy albo remontów.

„Zachęcamy też do poszukiwania pustostanów wyłączonych ze względu na stan techniczny i korzystania z dostępnych i niewymagających wielkich nakładów inwestycyjnych narzędzi, które udostępniamy. Nieużytkowanego zasobu jest w Polsce dużo, jest on nam teraz bardzo potrzebny. Wspieramy też rozwój SIM-ów (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, dawne TBS, to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania – red.)” – wskazał.
Źródło: portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak ...

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. ...

Plany miejscowe inaczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji przepisów, który ma m.in. usprawnić sporządzania planów miejscowych ...

Główny geodeta u RPO

9 marca 2022 r. RPO Marcin Wiącek spotkał się z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim. ...

Kłopotliwa działka ze spadku

Gmina Opatów (woj. świętokrzyskie) otrzyma w spadku nieruchomość po zmarłym pensjonariuszu Domu Pomocy Społecznej. Tak ...