Uroczysta sesja rady miasta

Statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania przyznano prof. Marii Siemionow. Podczas sesji wręczono też tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania oraz nagrody: naukową, artystyczną i sportową.

29 czerwca, w święto patronów Poznania, odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Tym razem wyjątkowa – bo prowadzona w reżimie sanitarnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Czterdzieści lat temu Polacy po raz pierwszy od drugiej wojny światowej mieli poczucie wspólnoty, którą tworzą – mówił prowadzący uroczystość przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. Odważyli się publicznie mówić o potrzebie wolności i demokracji – i tego wołania nic już nie powstrzymało, ani dramat stanu wojennego, ani późniejsze lata. To dlatego udało się wygrać wybory w 1989 roku i rozpocząć naprawę państwa. Już wtedy dla wielu było oczywiste, że jednym z filarów tej zmiany było zbudowanie samorządów. Zasadę ich działania można streścić: „tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe”. Nie wszyscy są w stanie się z tą definicją pogodzić. Przypominam te ważne rocznice nie tylko z kronikarskiego obowiązku, ale również dlatego, że wiążą się z nimi moje własne ważne, życiowe doświadczenia. Bardzo dotkliwie odczuwam więc, gdy dla doraźnej korzyści politycznej dorobek kilku pokoleń jest demolowany. I nie o politykę mi chodzi – lecz o wartości i zasady, które wynikają z tych przemian i są realizowane w samorządzie. O potrzebę wolności i demokracji, które są tak niezbędne do tego, by budować wspólnotę. Jej wartości doświadczamy w trudnych chwilach – i za to poczucie serdecznie mieszkańcom Poznania dziękuję – dodał

Ostatnie miesiące to czas, który był i nadal jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny – mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Epidemia postawiła przed nami wyzwania i problemy, z jakimi nie mieliśmy dotąd do czynienia. Wiele z nich dzięki dobrej współpracy udaje nam się rozwiązać. Dziękuję za zaufanie i wsparcie dla naszych decyzji w walce z koronawirusem. Ta walka nadal trwa – jednak nie możemy zaniedbywać i odkładać na lepsze czasy działań w innych obszarach. Zmiany klimatyczne, mobilność mieszkańców, smog, edukacja – to problemy cały czas aktualne i wymagające zaangażowania. Stajemy przed ogromnymi wyzwaniami. Są nimi: dążenie do poprawy jakości powietrza przez likwidację nieekologicznych źródeł ciepła i ograniczanie ruchu samochodowego w mieście; kwestia retencji wody; ochrona zieleni – czyli starania o zachowanie jak największej liczby drzew i zwiększanie poziomu nowych nasadzeń, szczególnie tam, gdzie ich brakuje. Poznań musi się rozwijać dalej, a pandemia będzie miała poważne skutki dla gospodarki. Musimy zabiegać o nowych inwestorów i nowych mieszkańców. Kluczowe będzie znalezienie równowagi pomiędzy priorytetowym traktowaniem przyrody i otwarciem na inwestycje. To oceniam jako największe stojące przed nami wyzwanie. Decyzje muszą być wyważone i racjonalne, niezależnie od towarzyszących im silnych emocji. Nie możemy wpaść w pułapkę działań pod publikę. Liczę, że działając solidarnie, sprostamy wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem w tym trudnym dla Polski i świata czasie. Będziemy kontynuować pracę na rzecz Poznania i poznaniaków w oparciu o kompetencję i wiedzę – dodał.

W 2020 roku Rada Miasta nadała Honorowe Obywatelstwo Poznania wybitnej chirurg na co dzień mieszkającej w USA prof. Marii Siemionow. W tym roku tytułem Zasłużonej dla Miasta Poznania wyróżniona została działaczka społeczno-kulturalna, poetka i popularyzatorka kultury polskiej dr Ilona Dworak-Cousin. Tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania odebrał prof. Tomasz Jasiński – historyk-mediewista, badacz średniowiecznych dziejów Europy Środkowej. Tym samym tytułem wyróżniono również Macieja Musiała, byłego wojewodę poznańskiego oraz wielkopolskiego, Andrzeja Porawskiego – długoletniego działacza samorządowego, byłego radnego Miasta Poznania trzech kadencji i długoletniego dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Radni wyróżnili tytułem także Akademię Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego.

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymała Malina Prześluga-Delimata kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu. Tegorocznym Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej. Natomiast nagroda Sportowa Miasta Poznania trafiła do kajakarza związanego z Wartą Poznań Tomasza Kaczora i kajakarza Dariusza Bresińskiego, reprezentanta kadry narodowej, obecnie trenera.

x

Zobasz także

Dni Twierdzy Poznań

Poznańscy miłośnicy historii i fortyfikacji zapraszają po raz ósmy na swoje tradycyjne święto. Tegoroczne „Dni ...

Pomoc w zakupie węzy

Wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej dla wielkopolskich pszczelarzy. Samorząd Województwa Wielkopolskiego finansuje zakup węzy pszczelej. ...

Konsultacje online

Od sierpnia Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zmienia zasady wyłożeń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...

Oczyszczą Pomnik Armii Poznań

Dobiegają końca kolejne prace przy pomniku Armii Poznań. Tym razem czyszczeniu i konserwacji poddane zostały ...

Oddział dla dzieci

Skanska wybuduje nowy oddział onkologiczny dla dzieci w szpitalu im. Jonschera fot. materiały prasowe Szpital ...