W sąsiedztwie Cytadeli wyrosną mieszkania

W Urzędzie Miasta Poznania rozstrzygnięto konkurs urbanistyczny na studium funkcjonalno-przestrzenne dla terenu położonego w rejonie północnego fragmentu ringu, w granicach ulic: Kutrzeby, Północna, Garbary, Al. Armii Poznań i Al. Niepodległości w Poznaniu. I nagrodę otrzymał zespół projektowy złożony z architektów Piotra i Adama Wędrychowiczów. Konkurs zorganizowany został przez Wydział Urbanistyki i Architektury, był konkursem jednoetapowym, zamkniętym, studialnym i urbanistycznym. Do konkursu wybrane zostały cztery zespoły zgłoszone przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Poznaniu.
Według koncepcji północna część tzw. ringu otaczającego śródmieście, stanowi bardzo ważny element całego założenia urbanistycznego Poznania. Wiele analiz i historyczny aspekt tego miejsca wskazuje na szczególne wartości tego obszaru, a jego odpowiednie rozwiązanie przestrzenne jest ważne dla układu i funkcji całego miasta. Projektowane rozwiązania funkcjonalne terenu mają odzwierciedlenie w aktualnych potrzebach tego rejonu, nawiązują do sąsiadujących obiektów, a także stanowią część komunikacyjnego ciągu większego założenia. Tereny po starej stacji kontenerowej PKP, bezpośrednie sąsiedztwo Starej Rzeźni, ale również nowoczesne budynki takie jak Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz nowo powstający zespół mieszkaniowy narzucają pewne ograniczenia i wymuszają uszanowanie relacji pomiędzy „nowym a starym”.
Projektowane rozwiązanie proponuje głównie funkcję mieszkaniową wielorodzinną z tzw. mało uciążliwą funkcją usługowo – handlową i biurową. W zachodniej części obszaru opracowania powstają aktualnie obiekty, o takiej samej funkcji, dlatego uznano za właściwe ich kontynuowanie i sukcesywne, etapowe uzupełnianie. Projektowane obiekty mają mieć formę tzw. „punktowców” lub są zespołami obiektów o zróżnicowanej wysokości. Od strony ulicy Północnej znajdują się najniższe partie budynków, które jednak nie stanowią zwartej linii zabudowy i zawierają liczne przerywniki, wcięcia przeznaczone na zieleń. Natomiast od strony trasy kolejowej i Cytadeli zlokalizowano najwyższe obiekty, jednak również posiadające obniżenia w celu zachowania głównych osi widokowych – również z ulicy Północnej w kierunku Cytadeli. Zakres wysokości budynków waha się między sześcioma a ośmioma kondygnacjami. Taki układ przestrzenny pozwoli na zachowanie klimatu ulicy Północnej, gdzie wysokość zabudowy po obu stronach ulicy będzie zbliżona, widoki zachowane, a jednocześnie stworzy się nową jakość architektury i wizje miasta od strony północnej. Widoki miasta ze wzgórza Cytadeli nie stracą uroku, a tylko zyskają na atrakcyjności, a główne elementy historyczne, dominanty oraz osie widokowe i panoramy nie zostaną w żaden sposób przesłonięte, pomimo wysokich partii budynków.

Jak podkreślają autorzy koncepcji, przedstawione rozwiązanie przestrzenne jest jedynie schematem możliwości kształtowania zabudowy, która w efekcie końcowym winna posiadać wysoką jakość przestrzenną, funkcjonalną i materiałową. Architektura tego zespołu nie powinna „udawać” starej czy zabytkowej, a winna przez awangardową współczesną formę tworzyć unikalny klimat tego miejsca.
Pod względem komunikacyjnym projektanci proponują przedłużenie ulicy Północnej w kierunku wschodnim – na drugą stronę rzeki Warty i połączenie jej z projektowaną trasą I ramy oraz przedłużenie jej w przyszłości w stronę Ostrowa Tumskiego oraz Chwaliszewa, a dalej połączenie z ulicą Królowej Jadwigi i Drogą Dębińską.. Pozwoli to na zamknięcie Ringu pod względem komunikacyjnym i odciąży opracowywany teren, obszar Starego Miasta i zabudowę wnętrza Ringu od uciążliwości komunikacji kołowej. Na skrzyżowaniu ulicy Północnej i Garbary zaprojektowano rondo w celu usprawnienia ruchu kołowego i nowo projektowanej linii tramwajowej.
Na projektowanym terenie planuje się umiejscowienie podziemnych parkingów na samochody osobowe. Ponadto częściowo we wnętrzach kwartałów zaplanowano także miejsca parkingowe. Przy głównych ciągach komunikacyjnych takich jak np. ul Północna nie projektuje się miejsc postojowych.
Istniejący drzewostan zostanie uzupełniony nową zielenią wysoką i niską.
Na terenie mają znaleźć się liczne elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy, pergole, bramy, płoty itp. Budynki architekci proponują wykończyć materiałami elewacyjnymi zbliżonymi do istniejących na otaczających budynkach, aby stworzyć spójność i jednolitość rozwiązań estetycznych. Elewacje mają mieć widoczną strukturę cegły, chodniki z kostki brukowej, elementy małej architektury drewniane. Należy zgodnie z sugestią organizatora konkursu wprowadzić elementy związane z wodą jak fontanny, kaskady wodne we wnętrzach zabudowy mieszkaniowej.
Autorzy projektu uznali, że zabudowa terenu objętego granicami opracowania musi następować etapami, zgodnie z wytycznymi konkursowymi i z określeniem poszczególnych pól inwestycyjnych. Umiejscowienie konkretnych obiektów kubaturowych uwzględnia granice działek i ściśle przestrzega interesów ich właścicieli lub wieczystych użytkowników. Wytyczenie pól inwestycyjnych daje możliwość etapowego – częściowego planowania powstawania zabudowy. Przyjęto podział na 4 etapy czyli cztery pola inwestycyjne

x

Zobasz także

Modułowe domy z paczek

Czy Ikea wprowadzi rewolucję na rynku nieruchomości?Taka technologia będzie pozwalała nie tylko na powstanie jednorodzinnych ...

Co zbudują na Piątkowskiej

Vantage Development zapłaci niemal 14 mln zł za działkę w Poznaniu. Vantage Development poinformował o ...

Lokale na wynajem od państwa

Jak donosi WTK Fundusz Mieszkań na Wynajem zacznie budować także w Poznaniu.Inwestycję w okolicach MTP ...

Mieszkania+ na Wolnych Torach

Inwestycję mają realizować Polskie Koleje Państwowe we współpracy z PFR Nieruchomości.Chodzi o realizację programu Mieszkanie ...

50 mieszkań przy Dmowskiego

Przy ulicy Dmowskiego 81 powstanie budynek z 50 mieszkaniami – pisze epoznan.pl. W budynku znajdzie ...