кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

W środę absolutorium w powiecie poznańskim

Blisko 50 milionów złotych na drogi powiatowe, jeszcze więcej bo 64,1 mln zł na edukację. Z kolei 25 mln zł na pomoc społeczną, a na ochronę zdrowia prawie 17 mln zł. To największe ubiegłoroczne wydatki powiatu poznańskiego. Radni na środowej sesji będą głosować nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu w Poznaniu.

Ubiegłoroczne dochody w budżecie powiatu poznańskiego wyniosły 254.460.420,51 zł, natomiast wydatki 250.184.645,85 zł.

Z każdym rokiem wyznaczamy sobie coraz ambitniejsze zadania. Nie inaczej było w 2016 roku. Warto jednak pamiętać, że tempo naszego rozwoju determinują nie tylko pieniądze jakimi dysponujemy, a tych w naszym budżecie przybywa, ale również nasi mieszkańcy, którzy chcą mieszkać w powiecie. I to mieszkać bezpiecznie, mieć dogodny dojazd do pracy, chcą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej dla swych dzieci. Wszystko to oraz wiele więcej staramy się naszym mieszkańcom proponować – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Edukacja

Najwięcej pieniędzy w minionym roku wydano na oświatę. W ubiegłym roku powiat zainwestował w szkolnictwo 64.128.856,52 zł. Poza wydatkami na bieżące utrzymanie placówek, na liście zadań znalazły się m.in.; przebudowa budynku administracyjnego zespołu szkół w Rokietnicy – 1.790.715,32 zł, czy zagospodarowanie terenu głównego wjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – 1.025.677,08 zł. Na rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego wydano 220.631,99 zł. Z kolei przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki zespołu szkół w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych kosztowała 1.795.219,64 zł.

Warto dodać, że na tzw. edukacyjną opiekę wychowawczą (m.in. specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne) przeznaczono kolejne 17.254.475,86 zł.

Drogi

Na drugim miejscu pod względem wydatków są drogi, w które zainwestowano 47.071.373,68 zł. Dzięki temu zmodernizowano m.in. drogę na odcinku Wierzonka-Mielno (gm. Czerwonak) oraz Tuczno-Stęszewko (gm. Pobiedziska). Po raz kolejny powiat, dzięki 100-procentowej skuteczności, pozyskał na modernizację dróg środki zewnętrzne. Prawie 5,2 miliona złotych kosztowała przebudowa około kilometrowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach (gm. Komorniki). Inwestycja była współfinansowana przez budżet państwa (1,7 mln zł), gminę Komorniki (1,8 mln zł) oraz powiat poznański (1,7 mln zł). Łącznie na same zadania inwestycyjne wydano blisko 25 mln zł, dzięki czemu przebudowano prawie 30 kilometrów dróg.

Pomoc społeczną i zdrowie

25.514.632,04 zł – tyle wydatkowano na działania związane z pomocą społeczną. Oprócz kosztów na utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, czy ośrodków wsparcia, 8.688.583,74 zł przeznaczono funkcjonowanie rodzin zastępczych. Działania w tym zakresie zostały docenione i powiat otrzymał w tym roku specjalne wyróżnienie za działalność na rzecz pieczy zastępczej podczas 5 Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego. Z kolei zadania związane z ochroną zdrowia kosztowały 16.629.357,89 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową powiat poznański wydał w ub. roku 2.640.469,31 zł, dzięki czemu dofinansowano budowę komisariatu policji w Dopiewie, czy remont komisariatu policji w Murowanej Goślinie. Z kolei na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano 1.445.000 zł. W kwocie tej zawarte są wydatki m.in. na pokrycie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, organizacji szkoleń dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP, remont dachu w JRG nr 6, a także modernizację obiektu i terenu do ćwiczeń w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Woda dla Strzeszynka

Do Strzeszynka popłynie czysta woda z Rowu Złotnickiego. Powstaje zbiornik retencyjny za unijne pieniądze z ...

Uratowane 16 milionów

Ponad 16 milionów złotych zostaje w budżecie gminy Suchy Las. A wszystko dzięki decyzji starosty ...

Rozbudowa 100-letniej szkoły

Ogromne zainteresowanie uczniów sprawiło, że zapadła decyzja o rozbudowie o ponad 100-letniej szkoły w Murowanej ...

Hala Agmamito w Swarzędzu

Amwin zrealizuje na zlecenie Agmamito halę o powierzchni  ok. 3 tys. m2 w Swarzędzu. Amwin ...

Lednicki Orzeł dla prof. T. Jasińskiego

30 maja o godz. 11.00 w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – instytucji kultury Samorządu ...