Fotografia wnętrz

Wągrowiec najlepiej zagospodarowany

Rewitalizacja obszaru staromiejskiego w Wągrowcu zdobyła Grand Prix w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Pomysłodawcą konkursu pod hasłem „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” jest Towarzystwo Urbanistów Polskich, a organizatorem – Stowarzyszenie Architektów Polskich. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa Marek Woźniak.
Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego i cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, estetyczną, ekologiczną, organizacyjną i marketingową.
Decyzją jury, które tworzyli urbaniści i architekci, Grand Prix przyznano za realizację projektu „Rewitalizacja obszaru staromiejskiego w Wągrowcu poprzez przebudowę płyty Rynku i rewaloryzację kamienic”. W uzasadnieniu komisji oceniającej, za najważniejszy atut prezentowanej przestrzeni publicznej uznano całościową przemianę zdegradowanego placu w tętniące życiem „serce miasta”. Praca ta doceniona została w szczególności za konsekwencję i wytrwałość w dążeniu do poprawy wizerunku ,,salonu miasta”, jakim jest staromiejski rynek. Zwrócono też uwagę na determinację władz gminnych w dążeniu do uzyskania poparcie społecznego dla planowanych działań.
Przedmiotem rewitalizacji zrealizowanej w 2009 r. było wykonanie pierzei kamienic i płyty rynku. Koncepcję rewitalizacji rynku opracowało Pro-Studio z Poznania – architekci Beata Ramlau-Pielichowska i Marek Lipowicz. Projekt realizacyjny wykonał Dieter Krause z Niemiec.
W konkursie wyróżniono też pracę „Międzychód – zielona przestrzeń. Rewitalizacja miasta poprzez tworzenie i łączenie terenów zielonych”. Zgłoszenie nadesłane przez gminę Międzychód nie dotyczyło jednej przestrzeni publicznej, ale opisywało działania na rzecz stworzenia systemu przestrzeni publicznych związanych z zielenią miejską.
Uroczyste wręczenie Nagrody Głównej, jaką jest „Wirtualny spacer po mieście” miało miejsce na Targach Gmina 2010 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

x

Zobasz także

Nowa strategia rozwoju

Strategię rozwoju województwa do 2030 roku przyjął 27 stycznia Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Według władz samorządu ...

Turyści polubili Polskę

W pierwszych trzech kw. 2019 r. Polskę odwiedziło o 8,2 proc. więcej zagranicznych turystów niż ...

Nadzwyczajny zjazd samorządowców

Podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w ...

Granty na „Rozwój Lokalny”

54 miasta rozpoczęły wyścig po granty z Programu „Rozwój Lokalny”; mają szanse na wsparcie doradcze ...

Architekci dla J. Owsiaka

Herbatka z Robertem Koniecznym w jego Arce, a może zwiedzanie Pawilonu Miesa van der Rohe ...