Warto i trzeba inwestować w kapitał ludzki

Marszałek Marek Woźniak, w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał dziś umowy z miastem Poznań i powiatem poznańskim o dofinansowanie projektów związanych z edukacją zawodową. Projekty realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – W sumie przeznaczymy ponad 53 mln zł z WRPO 2014+ na cztery projekty związane z kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych w Metropolii Poznańskiej. Projekty są bardzo spójne i dotyczą inwestycji związanych z szeroko pojętą edukacją dla rynku pracy. Instytucje zajmujące się szkolnictwem zawodowym wyposażone zostaną w instrumenty, które służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. To bez wątpienia inwestycja w kapitał ludzki, która wzmocni potencjał gospodarczy Wielkopolski. Wystarczy spojrzeć na liczbę osób, które te projekty obejmują swoim zakresem – podkreślił marszałek Woźniak i dodał, że to blisko 11 tys. osób rocznie.
Dwa projekty Poznania o łącznej wartości ponad 38 mln zł zostały decyzją zarządu województwa wielkopolskiego dofinansowane kwotą blisko 32 mln zł. Natomiast powiat poznański na realizację dwóch projektów o wartości 36 mln zł otrzyma 21,5 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że „wspólnie z powiatem poznańskim miasto prowadzi działania związane z aktywizacją szkolnictwa zawodowego, a jego renesans jest możliwy właśnie dzięki wsparciu środkami unijnymi”.
Inwestycje dotyczą 23 poznańskich szkół zawodowych i techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a także Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego. Celem przedsięwzięć jest podniesienie jakości bazy dydaktycznej i poprawa warunków kształcenia w placówkach związanych z edukacją zawodową.
– W ramach projektów pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące nowoczesnym metodom praktycznej nauki zawodu, a uczniowie będą mieli możliwość pracy na symulatorach – mówił z kolei wicestarosta Tomasz Łubiński. Podkreślił także, że realizując zadania z zakresu edukacji zawodowej powiat poznański współpracuje m.in. z fachowcami z takich firm jak Volkswagen, czy Solaris. Efektem projektów będzie podniesienie konkurencyjności, innowacyjności oraz jakości kształcenia zawodowego, a także poszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
Przypomnijmy, że ZIT to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu miasto Poznań w partnerstwie z gminami i miastami z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. MOF obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasto Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych. Łączna kwota alokacji na projekty strategiczne ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+ to 196,6 mln euro.

x

Zobasz także

Nowa hala w Puszczykowie

W Puszczykowie otwarto nową halę widowisko-sportową. – Ten obiekt będzie służył przede wszystkim młodzieży i ...

Integracja Kleszczewa i Poznania

Do integracji komunikacji poznańskiej i kleszczewskiej dojdzie 1 listopada, a projekt pozytywnie zaopiniowali radni z ...

Nowe parkingi typu „parkuj i jedź”

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, a także parkingu ...

Modernizacja galerii ETC

Galeria ETC to pierwsze centrum handlowe, wybudowane  15 lat temu w Swarzędzu. Centrum handlowe ETC ...

Rusza budowa Centrum Kształcenia w Swarzędzu

Powiat poznański rozpoczyna budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. – Dzięki inwestycji wartej 34 miliony ...