Ładowarki emu.energy

Więcej nowych peronów

Pasażerowie już korzystają z nowego peronu na stacji Konin. We wrześniu podobnie będzie w Podstolicach.

    Na linii Poznań – Warszawa układane są tory, budowane wiadukty, mosty i przejścia podziemne. Efektem inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego, realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże. Pasażerowie zyskują komfortową obsługę na stacjach i przystankach.  W lipcu zakończyły się zasadnicze prace na 60 km dwutorowym odcinku linii między Wrześnią a Koninem. Pasażerowie korzystają  z pociągów regionalnych. Modernizacja postępuje na odcinku Konin – Barłogi.

    W Koninie pasażerowie korzystają z nowego peronu. Montowana jest wiata. Remontowane przejście podziemne ułatwi dostęp do pociągów. Zaawansowana jest budowa nowego przejścia pod torami na przedłużeniu ul. Torowej. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pochylnie pozwolą na dogodne korzystanie z przejścia. Na stacji zakończono prace torowe.  Między Kołem a Barłogami, w miejsce już zdemontowanego toru, będzie ułożony nowy. W Kole widać budowę dwóch nowych peronów. Wykonawca zdemontował też starą kładkę nad torami.

Będzie nowe  przejście podziemne z pochylniami i windą.

    Pomiędzy Kołem a Kramskiem specjalna maszyna czyści i wybiera tłuczeń. Równocześnie na tym szlaku pociąg do potokowej wymiany nawierzchni układa nowe podkłady i szyny. Zdemontowano większość starej sieci trakcyjnej.

    Na stacji Podstolice we wrześniu podróżni skorzystają z nowego peronu. Wszystkie tory zostaną oddane do eksploatacji. Między Kostrzynem Wielkopolskim a Podstolicami kończą się roboty na jednym torze i rozpoczęły się odbiory techniczne. We wrześniu wykonawca przystąpi do robót na sąsiednim torze na szlaku Podstolice – Kostrzyn Wielkopolski – Swarzędz.

    W Kutnie przebudowywane są perony i tory. Modernizowane jest przejście podziemne. Widać zarys nowych peronów nr 3 i 4 oraz konstrukcje wiat na peronie nr 4. Postępuje budowa lokalnego centrum sterowania.

    Zakończono prace na szlaku Krzewie – Kłodawa. Po odbiorze eksploatacyjnym przywrócono prędkość 160 km/h. Aktualnie prowadzone są prace w torze nr 1 na szlaku Kłodawa – Zamków. Zdemontowano stary tor i sieć trakcyjną. Budowane są konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Między Kutnem a stacją Krzewie wykonawca rozbiera tor i sieć trakcyjną. Rozpoczął również montaż nowych konstrukcji sieci.

    W Łowiczu w miejscu zlikwidowanej kładki budowane jest przejście podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Widać już konstrukcje wiaduktu drogowego, który zastąpi przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ul. 3 Maja, Trwają roboty torowe. Będzie budowana wiata na peronie nr 1. Widać już nowy budynek lokalnego centrum sterowania.

     Na 14-kilometrowym szlaku Jackowice – Żychlin ukończono prace w jednym z torów. Kończą się prace na jednym torze na odcinku Bednary – Łowicz. W Mysłakowie budowany jest nowy peron.

     Przy modernizacji linii kolejowej Poznań – Warszawa pracuje dzienne przeszło 500 osób. Układanie torów postępuje dzięki nowoczesnym maszynom torowym: podbijarkom, zgarniarkom, oczyszczarkom tłucznia czy pociągowi SUM do potokowej wymiany nawierzchni. Wykorzystywane są spychacze, koparki, samochody ciężarowe, ładowarki, maszyny do stabilizacji i wzmacniania gruntu. Na modernizowanej trasie Sochaczew – Swarzędz wykorzystano już 313 tys. ton tłucznia. Położono prawie 12 tys. ton szyn i ułożono 165 tys. podkładów. Zużyto już 104 tys. metrów sześciennych betonu.  Modernizacja torów, sieci trakcyjnej i obiektów między Warszawą a Poznaniem zwiększy możliwości przepustowe linii i pozwoli na przejazd większej liczby pociągów. Projekt zapewni sprawniejszy ruch regionalny i międzyregionalny. Przebudowa układów stacji, zapewni także sprawną obsługę dłuższych pociągów towarowych i lepsze warunki dla przewozów cargo.

   Nowoczesne urządzenia, lokalne centra sterowania, nowe bezkolizyjne skrzyżowania i przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dla wszystkich pasażerów przebudowane stacje i przystanki będą wygodniejsze i przystępniejsze.

    Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz współfinansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

x

Zobasz także

20 milionów dla Leszna

Miasto Leszno otrzyma ponad 20 mln zł środków unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego ...

Obwodnica Gostynia ruszyła

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedził plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W ...

Elfy „Andrut” i „Calisia”

Przejazd specjalnego pociągu EN76 ELF w relacji Poznań Gł. – Kalisz – Poznań Gł. zgromadził ...

Dni Otwarte Funduszy UE

Władze Ostrowa zapraszają do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich, ...

Składowisko śmieci w Pile?

Czy w Pile powstanie składowisko śmieci wraz z linią do ich przetwarzania? Aż kilkadziesiąt tysięcy ...