Fotografia wnętrz

Wielkopolska chce 6,5 mld dotacji

Warte niemal 6,5 mld złotych wielkopolskie projekty zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy. 20 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął, po konsultacjach społecznych, listę projektów stanowiących propozycje województwa wielkopolskiego do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Uwagi można było składać w dniach 9-14 sierpnia br. na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Dziś ostateczna lista projektów została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a następnie przekazana stronie rządowej.

„Rozpatrzyliśmy wszystkie zgłoszone postulaty, uwzględniając część z nich w zakresie poszerzenia projektów, część jednak – z uwagi np. na ich lokalny charakter, nieprzystający do schematu Krajowego Planu Odbudowy – odrzuciliśmy. Łączna wartość wszystkich projektów, które zgłosiliśmy, wynosi niemal 6,5 mld zł” – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrzył wszystkie 51 uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Uwagi miały zróżnicowany charakter. Dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:
– przedstawienia propozycji kolejnych projektów do zgłoszenia w ramach naboru do Krajowego Planu Odbudowy;
– rozszerzenia projektów, które były przedmiotem konsultacji społecznych, i ujęcia w projektach wskazanego w uwadze zakresu;
– przedstawienia poparcia dla projektu, który był konsultowany społecznie jako propozycja do zgłoszenia w naborze do Krajowego Planu Odbudowy;
– inne (zmiana tytułu konsultowanego projektu, jego wartości lub beneficjenta).

Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa uwzględnił pozytywnie część zgłoszonych uwag poprzez rozszerzenie zakresu projektów. Część ze zgłoszonych uwag miała charakter postulatów, sugestii albo też charakter lokalny lub niedający gwarancji na realizację do 2026 r. i w związku z tym nie mogły spełnić wymagań fiszki, stanowiącej podstawę do zgłoszenia projektu do Krajowego Planu Odbudowy

Propozycje projektów stanowią rozwiązanie problemów, jakie są identyfikowane w regionie w kontekście zmian strukturalnych oraz są konieczne do podjęcia w województwie oraz spełniają wymogi takie jak – realizacja Zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski (CSR), zmiany w kierunku „zielonej” oraz cyfrowej gospodarki, wzmacnianie potencjału wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Wskazują również gotowość do szybkiego ruchomienia i wykonalność.

Ocena projektów będzie realizowana jesienią bieżącego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W załączniku przedstawiamy propozycje projektów planowanych do zgłoszenia z terenu województwa wielkopolskiego w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy.

x

Zobasz także

Nivea się rozbuduje

700 mln zł to wartość inwestycji firmy Beiersdorf AG w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Poznaniu ...

Zielone światło dla dronów

Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły 30 czerwca 2020 r. ...

Tesco wycofuje się z Polski

Portal interia.pl donosi, że brytyjska grupa supermarketów Tesco poinformowała w czwartek rano, że za 819 ...

Boom na działki pod dacze

Działki nad morzem czy górach to dzisiaj bardzo popularna inwestycja. Szukając swojego azylu Polacy decydują ...

Mieszkania za grunt

Ministerstwo Rozwoju chce zaproponować atrakcyjną ofertę i dla gmin, i dla przyszłych lokatorów TBS. Deweloper ...