Wieżowce przy rondzie Rataje

Nowoczesne i atrakcyjne wieżowce staną przy rondzie Rataje? To możliwe – radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łacina – Południe – część A” w Poznaniu.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego, jaki poznańscy radni przyjęli podczas wtorkowej sesji, dotyczy terenu sąsiadującego z galerią Posnania od strony ronda Rataje. Powstał przede wszystkim po to, by uporządkować strukturę tego terenu i wyraźnie określić zasady ochrony ładu przestrzennego. Dzięki niemu na niezabudowanym terenie przed galerią będą mogły powstać nowe budynki usługowe.

Dokument zakłada stworzenie śródmiejskiego układu urbanistycznego, składającego się z zabudowy usługowej o zróżnicowanej wysokości. Najwyższe budynki będą mogły stanąć przy samym rondzie – podkreślą one rolę tego węzła komunikacyjnego i sąsiadującego z nim dworca autobusowego. Dodatkowo – aby wytworzyć ciekawe i zróżnicowane pierzeje wzdłuż głównych ulic i terenów zieleni – do zapisów wprowadzono elewacje z wymaganymi akcentami architektonicznymi.

W północnej i południowej części obszaru planu wprowadzono również dwa tereny zieleni, które w połączeniu z zielonymi obszarami w sąsiedztwie stworzą spójny system dostępny dla mieszkańców i innych użytkowników. Będą mogły tam powstać np. boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw czy wybiegi dla zwierząt. Wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego wprowadzono wymóg lokalizacji szpaleru drzew.

Do nowo powstałej w ten sposób dzielnicy prowadzić ma aleja Krzysztofa Komedy. Z uwagi na jej szerokość i położenie wprowadzono bardzo elastyczne zapisy dotyczące jej zagospodarowania – dopuszczono ruch pieszy, rowerowy, dostęp dla samochodów, lokalizację ogródków gastronomicznych, a nawet możliwość powstania ażurowych lub transparentnych zadaszeń rozpiętych między budynkami. Wszystkie te elementy pozwolą na stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej.

W trosce o ład przestrzenny oraz walory krajobrazowe zakazano lokalizacji elementów takich jak wolno stojące garaże oraz większość tymczasowych obiektów budowlanych.

Planując szerokość i przebieg dróg publicznych, brano pod uwagę zasady projektowania uniwersalnego – to gwarantuje, że powstałe chodniki będą przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

W planie wprowadzono też szereg zapisów dotyczących ochrony środowiska. Wyznaczono konkretne tereny, na których powinien powstać park lub skwer i zdecydowano o zagospodarowaniu zielenią wszystkich obszarów, które będą wolne od utwardzenia. Drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty pojawią się też w pasie drogowym.

Ustalono również minimalne powierzchnie biologicznie czynne dla wszystkich obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz zieleni urządzonej.

Realizacja ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego dopełni założenie urbanistyczne Łaciny i nada nową jakość tej części Poznania, a dwa wysokie budynki staną się charakterystycznym punktem na mapie miasta.

Najwyższe budynki będą mogły stanąć przy samym rondzie/ fot. MPU

x

Zobasz także

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej ...

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie ...

Co w Starej Papierni?

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu chce wykorzystać obiekty przy ul. Szyperskiej do działalności bieżącej i prorozwojowej, ...

Drzewo dla Poznańczyka

Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych otwarto 10 października na terenie Nadleśnictwa Babki, w leśnictwie Drapałka, ...

Zburzono zabytek

Zburzono budynek historycznego magazynu przy ul. Szyperskiej. Będą konsekwencje wobec inwestora Deweloper, spółka VIRKE celowo ...