Finansowanie pomostowe

Wojsko odda tereny pod M Plus

Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Zasób Nieruchomości i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisały porozumienie, które przyśpieszy przekazywanie gruntów pod program Mieszkanie Plus.
W ramach porozumienia przyspieszona ma zostać ścieżka przekazywana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, poprzez Agencję Mienia Wojskowego (to państwowy podmiot dysponujący gruntami wojskowymi) części gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Chodzi m.in. o grunty, które „nie kolidują z potrzebami obronności państwa”. Porozumienie ma polegać na powołaniu zespołu, który będzie „wstępnie kwalifikował nieruchomości” zgłaszane do programu.
AMW już przekazała do KZN wykaz swoich gruntów, które mogłyby być przydatne w Mieszkaniu Plus. Jak informuje MON, do 18 października Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do resortu o wydanie opinie w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów. Ponad połowa wskazanych gruntów (pod względem powierzchni) znajduje się na obszarze gmin Tczew i Pruszcz Gdański. Chodzi o 96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów.
Krajowy Zasób Nieruchomości to bank gruntów należących do Skarbu Państwa, na których mają być budowane mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus (a potem wynajmowane Polakom na – w zamyśle – atrakcyjnych warunkach). Swoje grunty przekazała np. Poczta Polska czy PKP. Mówi się o tym, że część mieszkań może być udostępniana pracownikom danych instytucji. Przykładowo, Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy okazji podpisania porozumienia z MON mówił, że przyczyni się ono do „zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych”.
Według danych PFR Nieruchomości z początku października, w realizacji albo już zrealizowanych jest 27 projektów w programie Mieszkanie Plus, łącznie na ok. 9,7 tys. mieszkań o wartości ponad 2,4 mld zł. Do końca roku decyzja inwestycyjna ma być podjęta w około 40 kolejnych przypadkach

x

Zobasz także

Są działki na 60 tys. mieszkań

Mieszkanie Plus: Na gruntach przekazanych do KZN może powstać 60 tys. mieszkań Przeanalizowaliśmy 500 tys. ...

Niewypał czy sukces

Potrzeby i oczekiwania społeczne są znacznie większe. Świadczy o tym chociażby rosnące zainteresowanie programem Mieszkanie ...

M+ na Wolnych Torach

Chcemy żeby Mieszkanie Plus na poznańskich Wolnych Torach było absolutnie perłą w koronie i najlepszą ...

Zły stan kamienic

Jak informuje portal epoznan.pl Nadzór Budowlany sprawdził poznańskie kamienice. W większości stwierdzono nieprawidłowości Z wyników ...

Mieszkanie za 12 tysięcy

Zaledwie 12 tysięcy złotych – tyle trzeba zapłacić za najtańsze mieszkanie wystawione na sprzedaż w ...