Fotografia wnętrz

Wolne moce spalarni

Poznańska spalarnia ma wolne moce przerobowe. Miasto, które jest właścicielem instalacji szuka dostawców odpadów zmieszanych.

Miasto Poznań wystosowało zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Jak czytamy w informacji, dostawy powinny być realizowane w okresie od 10 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. w dniach od wtorku do soboty włącznie. Dostawy tygodniowe nie powinny być większe niż 1 tys. 400 Mg, dostawy dzienne nie powinny być większe jak 280 Mg.

Cena netto za zagospodarowanie odpadów jest zgodna z cennikiem ITPOK na rok 2020 i wynosi 372,28 złotych za tonę (plus VAT).

Warunkiem udziału w zamówieniu jest posiadanie przez oferenta stosownych decyzji (zezwolenia) w zakresie gospodarki odpadami. Oferent zobowiązany jest do wskazania ilości odpadów, jaką zobowiąże się do dostarczenia do ITPOK w okresie objętym niniejszym zapytaniem, w podziale na poszczególne tygodnie tego okresu.

Jak informuje miasto wybór oferty nastąpi według uznania ogłaszającego, z uwzględnieniem przede wszystkim kolejności w jakiej oferty wpłyną oraz deklarowanych ilości odpadów.

Warto dodać, że zmiany w ustawach odpadowych z 2018 roku, które zniosły tzw. regionalizację pozwalają na dostarczanie do instalacji odpadów z całej Polski, a nie tylko z terenu danego województwa.

x

Zobasz także

Zielone dachy Poznania

Poznaniacy, chcący stworzyć na swoich domach ogrody wertykalne lub zielone dachy, będą mogli liczyć na ...

Wielka płyta ma się dobrze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zbadał w ub. roku stan techniczny co dziesiątego wielkopłytowego ...

Los Ostrowa i Szyperskiej

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji przyjrzeli się planom inwestycyjnym w rejonie ul. Szyperskiej ...

Dyplom za przedsiębiorczość

Poznań znalazł się na podium rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2019, w kategorii ...

Samorządy nie chcą veta rządu

Dwie organizacje skupiające samorządy – Związek Miast Polski oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – ...