Wolne moce spalarni

Poznańska spalarnia ma wolne moce przerobowe. Miasto, które jest właścicielem instalacji szuka dostawców odpadów zmieszanych.

Miasto Poznań wystosowało zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Jak czytamy w informacji, dostawy powinny być realizowane w okresie od 10 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. w dniach od wtorku do soboty włącznie. Dostawy tygodniowe nie powinny być większe niż 1 tys. 400 Mg, dostawy dzienne nie powinny być większe jak 280 Mg.

Cena netto za zagospodarowanie odpadów jest zgodna z cennikiem ITPOK na rok 2020 i wynosi 372,28 złotych za tonę (plus VAT).

Warunkiem udziału w zamówieniu jest posiadanie przez oferenta stosownych decyzji (zezwolenia) w zakresie gospodarki odpadami. Oferent zobowiązany jest do wskazania ilości odpadów, jaką zobowiąże się do dostarczenia do ITPOK w okresie objętym niniejszym zapytaniem, w podziale na poszczególne tygodnie tego okresu.

Jak informuje miasto wybór oferty nastąpi według uznania ogłaszającego, z uwzględnieniem przede wszystkim kolejności w jakiej oferty wpłyną oraz deklarowanych ilości odpadów.

Warto dodać, że zmiany w ustawach odpadowych z 2018 roku, które zniosły tzw. regionalizację pozwalają na dostarczanie do instalacji odpadów z całej Polski, a nie tylko z terenu danego województwa.

x

Zobasz także

Ciepło i prąd ze ścieków

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą, odzyskującą ciepło ze ścieków, przyczyni się do zmniejszenia o ...

Nagroda Quadro dla „Żelazka”

W Poznaniu po raz 22. przyznano nagrodę im. Jana Baptysty Quadro. Statuetka trafiła do pracowni ...

Kościół sprzed 1000 lat

Niezwykłe odkrycie na placu Kolegiackim. Odkryto fundamenty kościoła sprzed 1000 lat! O sprawie pierwsi poinformowali ...

Znów kopią na Starym Rynku

Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku. Do wiosny 2021 roku ...

Firma z Belgii inwestuje

BPI Real Estate Poland oraz Revive chcą połączyć siły na poznańskim rynku nieruchomości. Belgijscy deweloperzy ...