Bolechowo 750×200 – maj 2017
Agrobex 750×100 – czerwiec 2017

Wsparcie dla Metropolii Poznań

Potężny zastrzyk unijnych pieniędzy z WRPO 2014+ dla miast i gmin Metropolii Poznań

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał  w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) umowy o dofinansowanie projektów dotyczących miejskiego transportu publicznego i tzw. niskiej emisji. Inwestycje będą realizowane przez Miasto Poznań, które reprezentował Grzegorz Kamiński – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich, Gminę Rokietnica – reprezentowaną przez Wójta Bartosza Derecha, Mosinę – reprezentowaną przez Burmistrza Jerzego Rysia, Miasto i Gminę Śrem z Burmistrzem Adamem Lewandowskim oraz Puszczykowo – reprezentowane przez Burmistrza Andrzeja Balcerka i Szamotuły z Burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem na czele. Wszystkie projekty wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania).

„W ostatnich godzinach tego roku prezentujemy przedsięwzięcia wspierające inwestycje w tzw. niską emisję i transport publiczny. Wartość wszystkich projektów to 203 mln zł, a dofinansowanie unijne to blisko 146 mln zł. Największy projekt Miasta Poznania dotyczy bardzo ważnego, kluczowego i wrażliwego komunikacyjnie punktu – ronda Rataje. Pozostałe to nieco mniejsze projekty, ale o nie mniejszej ważności. Wartość tych projektów przekłada się przede wszystkim na ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla i polepszenie komfortu podróżowania po Metropolii Poznańskiej” – powiedział Marszałek Woźniak, gratulując wszystkim beneficjentom dobrej pozycji w wyścigu po unijne pieniądze.

Podpisujący dziś z Marszałkiem umowy przedstawiciele lokalnych samorządów podkreślali, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda się im zrealizować inwestycje, które służą przede wszystkim mieszkańcom – w znaczący sposób poprawią jakość infrastruktury transportowej i bezpieczeństwo podróżujących. Co ważne, przyczynią się także do zmiany przyzwyczajeń podróżowania samochodami na rzecz miejskiego transportu kołowego i szynowego.

Wsparciem unijnym objętych zostało 6 inwestycji:
• Miasta Poznań projekt pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”,
• Gminy Rokietnica projekt pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”,
• Gminy Mosina projekt pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”,
• Gminy Śrem projekt pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie”,
• Miasta Puszczykowo projekt pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
• Miasta i Gminy Szamotuły projekt pn. „Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły”.

Inwestycje realizowane będą w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 334 mln zł.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

x

Zobasz także

Bliższe związki z Bretanią

Delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka przebywała w Bretanii – francuskim regionie partnerskim ...

„Rynnowe” już obowiązuje

Podatek zapłacą właściciele dużych budynków o powierzchni ponad 3,5 tys. mkw., a także wspólnoty i ...

Nowa S11 coraz bliżej

Droga Ujście – Oborniki o długości 49 km,i droga Kórnik – Ostrów Wielkopolski o długości ...

Tysiące nowych mieszkań

W 2017 roku rozpoczęto w Poznaniu budowę ponad stu budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się ...

Będzie szpital pediatryczny !

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka powinna zakończyć się ...