Ukraina

Wsparcie dla OSP w Bądeczu

W wyniku pożaru w styczniu spłonęła remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu (gmina Wysoka, powiat pilski). Druhowie stracili cały sprzęt, służący do ratowania życia i zdrowia ludzi, w tym także zakupiony zaledwie rok temu wóz strażacki, wyposażenie bojowe oraz dokumentację.Dziś Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o sfinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa dla OSP Bądecz, w ramach „Programu Rozwoju OSP  w Wielkopolsce na lata 2021 – 2030”.

Jak podkreśla Marszałek Marek Woźniak  „Ze względu na okoliczności,  władze gminy i jednostki nie będą musiały wnosić wkładu własnego, który zwykle wynosi  ok. 15-20 procent wartości sprzętu”.

W porozumieniu z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP  w Poznaniu oraz Zarządem jednostki OSP w Bądeczu, strażakom mają zostać przekazane:
• narzędzia do ratownictwa drogowego (rozpieraki i nożyce o napędzie elektrycznym),
• pompa szlamowa wysokiej wydajności,
• pralnica do umundurowania specjalnego,
• mundury specjalne do prowadzenia działań ratowniczych dla sekcji (6-7 sztuk),
• sprzęt do prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego (fantom i defibrylator szkoleniowy).

Podobna forma udzielenia pomocy miała miejsce w 2014 roku, po wybuchu gazu w gminie Przygodzice. Wówczas Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Przygodzkim otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, bez partycypowania w kosztach jego zakupu.

Przypomnijmy, Samorząd Województwa Wielkopolskiego w systematyczny sposób wspiera OSP w regionie. W latach 2012-2021 udzieliliśmy prawie 26 mln zł dotacji na zakup lekkich samochodów pożarniczych. 7,5 mln zł było warte wsparcie zakupów sprzętu specjalistycznego, który trafił do ponad 600 jednostek.

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...