Fotografia wnętrz

Wydłużyć vacatio legis

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wystosował pismo do Jadwigi Emiliewicz, wicepremier i ministra z prośbą o wydłużenie terminu, w którym ma wejść w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471). Prezes PIIB zwrócił uwagę m.in. na to, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zawieszono działalność szkoleniową w formie audytoryjnej przenosząc część szkoleń na platformy internetowe. To utrudnia przeszkolenie członków PIIB (ok. 118 000 osób) w zakresie uchwalonych zmian Prawa budowlanego, które w fundamentalnej dla inżynierów części wchodzą w życie 19 września 2020.

Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało, że „nie widzi potrzeby wydłużania okresu vacatio legis” dla Prawa budowlanego. Nowelizacja przewiduje, że do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów stosuje się przepisy prawa budowlanego w brzmieniu sprzed nowelizacji. Przepisy przewidują także, że w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, czyli od 19 września 2020 do 19 września 2021, inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz do zgłoszeń budowy będzie mógł załączyć projekt budowlany w starej formule. Ministerstwo zwróciło także uwagę, że wielu inwestorów oczekuje na wejście w życie znowelizowanych przepisów, chociażby z powodu zwolnienia kolejnych rodzajów zamierzeń budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub z obowiązku dokonywania zgłoszenia robót budowlanych, więc tym bardziej nie można opóźniać terminu obowiązywania nowego Prawa budowlanego.

Źródło:murator.pl

x

Zobasz także

Koszty ciepła w bloku

Do RPO wciąż napływają skargi dotyczące nieprawidłowości w rozliczeniach za ciepło przy zastosowaniu nagrzejnikowych podzielników ...

WSA o stawce za garaż

Część gmin i miast domaga się opodatkowania hal garażowych wybudowanych przez deweloperów według najwyższej stawki, ...

Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, ...

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 ...

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ...