кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Wymiana pojemników na śmieci i przejmowanie obsługi w sektorach

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że konsorcja FBSerwis i Remondis Sanitech, które wygrały przetarg i będą świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 roku ze wszystkich 22 sektorów prowadzą intensywne przygotowania do właściwej realizacji zadań i zapewnienia mieszkańcom wysokiego standardu usług. Dlatego przystąpiły one już do akcji wymiany pojemników i dostosowywania ich wielkości do danych wynikających z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.
Dostarczane pojemniki muszą spełniać wymagania określone w umowie zawartej z ZM GOAP i posiadać:
– właściwe, zgodne z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku oznakowanie – pokrywy w odpowiednim kolorze do gromadzonej w nim frakcji odpadów oraz nalepki informacyjne z logo ZM GOAP (pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów), nalepki informacyjne z logo ZM GOAP (pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych);
– chipy umożliwiające działanie systemu identyfikacji pojemników – tak oznakowane pojemniki są wtedy przypisane do konkretnych nieruchomości.
Wprowadzany system identyfikacji, oparty o chipy na pojemnikach i kody kreskowe na workach, umożliwi pełną kontrolę nad jakością i terminowością usług wykonywanych przez firmy odbierające odpady oraz ilością odbieranych odpadów i sposobami ich zagospodarowania.
Wymiana pojemników i obejmowanie poszczególnych sektorów przez firmy wchodzące w skład obu konsorcjów lub działających jako ich podwykonawcy, jest skomplikowaną operacją logistyczną. ZM GOAP wraz z wykonawcami apeluje więc do właścicieli nieruchomości o zrozumienie oraz wspieranie tych działań. W szczególności powinni oni:
– przestrzegać harmonogramu odbioru odpadów i zgodnie z nimi wystawiać pojemniki;
– umożliwić pracownikom reprezentującym oba konsorcja i posiadającym ich legitymacje lub upoważnienia, dostęp do pojemników oraz ich wymianę.
W niektórych rejonach firmy przejmujące obsługę mogą dostarczyć pojemniki wcześniej nim zabiorą swoje poprzedni wykonawcy, jednak korzystać z nich należy dopiero w nowym roku. Prosimy właścicieli nieruchomości oraz służby miejskie o zwrócenie uwagi na nowo dostarczane pojemniki i nie dopuszczenie do ich uszkodzeń lub przeniesień, gdyż są one przypisane do konkretnych nieruchomości.
ZM GOAP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
– zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na swojej nieruchomości;
– wystawienia pojemnika (udostępnienia) przed teren posesji w celu jego wymiany (zabrania) przez firmę schodzącą z sektora oraz przyjęcia nowego pojemnika przez firmę wchodzącą na sektor.
Firmy zobowiązały się, że operacja wymiany oraz dostarczania pojemników zakończy się do 29 grudnia 2014 r. Szczegółowe informacje o zasadach wymiany pojemników dostępne są na stronie www.goap.org.pl/komunikat/

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Nowa płyta Starego Rynku

Wniosek Poznania o dofinansowanie przebudowy płyty Starego Rynku uzyskał najwyższą notę w konkursie WRPO organizowanym ...

Mamy hulajnogi elektryczne

Można już korzystać z systemu elektrycznych hulajnóg na minuty. To kolejna, po rowerach, samochodach i ...

Zapomniana proekologia

Ponad 14 procent środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, samorządy wydały ...

Mieszkanie + w formule PPP?

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest wręcz stworzona dla mieszkalnictwa. Gdyby ten mechanizm wprowadzić do programu Mieszkanie ...

Krach Mieszkań Plus

100 tysięcy – tyle mieszkań ma powstać w ciągu kilku lat funkcjonowania rządowego programu. Na ...