Dni otwarte

Wymiana pojemników na śmieci i przejmowanie obsługi w sektorach

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że konsorcja FBSerwis i Remondis Sanitech, które wygrały przetarg i będą świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 roku ze wszystkich 22 sektorów prowadzą intensywne przygotowania do właściwej realizacji zadań i zapewnienia mieszkańcom wysokiego standardu usług. Dlatego przystąpiły one już do akcji wymiany pojemników i dostosowywania ich wielkości do danych wynikających z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.
Dostarczane pojemniki muszą spełniać wymagania określone w umowie zawartej z ZM GOAP i posiadać:
– właściwe, zgodne z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku oznakowanie – pokrywy w odpowiednim kolorze do gromadzonej w nim frakcji odpadów oraz nalepki informacyjne z logo ZM GOAP (pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów), nalepki informacyjne z logo ZM GOAP (pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych);
– chipy umożliwiające działanie systemu identyfikacji pojemników – tak oznakowane pojemniki są wtedy przypisane do konkretnych nieruchomości.
Wprowadzany system identyfikacji, oparty o chipy na pojemnikach i kody kreskowe na workach, umożliwi pełną kontrolę nad jakością i terminowością usług wykonywanych przez firmy odbierające odpady oraz ilością odbieranych odpadów i sposobami ich zagospodarowania.
Wymiana pojemników i obejmowanie poszczególnych sektorów przez firmy wchodzące w skład obu konsorcjów lub działających jako ich podwykonawcy, jest skomplikowaną operacją logistyczną. ZM GOAP wraz z wykonawcami apeluje więc do właścicieli nieruchomości o zrozumienie oraz wspieranie tych działań. W szczególności powinni oni:
– przestrzegać harmonogramu odbioru odpadów i zgodnie z nimi wystawiać pojemniki;
– umożliwić pracownikom reprezentującym oba konsorcja i posiadającym ich legitymacje lub upoważnienia, dostęp do pojemników oraz ich wymianę.
W niektórych rejonach firmy przejmujące obsługę mogą dostarczyć pojemniki wcześniej nim zabiorą swoje poprzedni wykonawcy, jednak korzystać z nich należy dopiero w nowym roku. Prosimy właścicieli nieruchomości oraz służby miejskie o zwrócenie uwagi na nowo dostarczane pojemniki i nie dopuszczenie do ich uszkodzeń lub przeniesień, gdyż są one przypisane do konkretnych nieruchomości.
ZM GOAP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
– zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na swojej nieruchomości;
– wystawienia pojemnika (udostępnienia) przed teren posesji w celu jego wymiany (zabrania) przez firmę schodzącą z sektora oraz przyjęcia nowego pojemnika przez firmę wchodzącą na sektor.
Firmy zobowiązały się, że operacja wymiany oraz dostarczania pojemników zakończy się do 29 grudnia 2014 r. Szczegółowe informacje o zasadach wymiany pojemników dostępne są na stronie www.goap.org.pl/komunikat/

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Willa Urbano w Wąsoszu

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się dnia 21 marca w Wąsoszu przy ul. ...

Poznań doceniony w Cannes

Podczas targów MIPIM 2018 – największej międzynarodowej imprezy na rynku nieruchomości – prezydent miasta Jacek ...

Stacja Poznań Grudzieniec

Możliwość przejazdu większej liczby pociągów oraz nowy przystanek, zwiększający dostępność do kolei, to podstawowe efekty ...

Pomoc ofiarom wybuchu

Po zapewnieniu podstawowych potrzeb poszkodowanym w katastrofie, przyszedł czas na kolejne działania, mające pomóc mieszkańcom ...

Pamięć zaklęta w drewnie

Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą służb konserwatorskich, a rejestry prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów ...