Wynajem niezagrożony

Rynek instytucjonalnego najmu mieszkań, podobnie jak cała gospodarka, odczuwa skutki COVID-19. Nie sprawdziły się jednak czarne prognozy mówiące o gwałtownym wzroście liczby pustostanów, a w efekcie spadku czynszów. W pierwszym półroczu 2020 r. Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem utrzymał wysokie obłożenie mieszkań.

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem (FSMnW), który jest komercyjnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego, to obecnie największy w Polsce inwestor na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań.
W jego posiadaniu jest łącznie 2049 mieszkań w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.
1969 lokali z tej puli trafiło na rynek, a zainteresowanie najmem nie słabnie.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Ceny gruntów zwyżkują

Pandemia koronawirusa znacznie zwiększyła zainteresowanie inwestycjami w grunty, co może wynikać z faktu, że Polacy ...

Zużywamy mniej wody

GUS: rośnie liczba oczyszczalni, zmniejsza się pobór wody. W 2019 r. odnotowano spadek poboru wody ...

Co 10. lokal pustostanem

Odpływ imigrantów zarobkowych połączony z zalewem rynku poprzez mieszkania dotychczas wynajmowane na doby – tego ...

Stabilne ceny mieszkań

Epidemia zatrzymała szybki wzrost cen mieszkań, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze na początku roku. ...

Wraca stabilizacja

Pandemia w niewielkim stopniu uderzyła w budownictwo. Po chwilowym spadku popytu na materiały budowlane rynek ...