Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Wyższe opłaty za grunty


Samorządy łatwo gruntów nie oddadzą. Na ostatnią chwilę podnoszą ceny za użytkowanie wieczyste

 Zamieszanie przed wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Według prawników skarb Państwa i samorządy na ostatnią chwilę podwyższają opłatę roczną za użytkowanie wieczyste np. z 20 złotych do 300 złotych, co spowoduje, że wysokość opłaty za przekształcenie w prawo własności zamiast 400 złotych wyniesie 6000 złotych.

Kancelaria prawna z Katowic opisuje przypadek jednego ze swoich klientów.Posiada on udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego blokiem mieszkalnym.

 Gmina przysłała mu podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste.Początkowo chciał nawet zignorować pismo, zwłaszcza, że i tak w przyszłym roku z uwagi na przekształcenie prawa opłaty nie będzie musiał wnosić.

Prawnicy ostrzegają, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nie odbywa się bezpłatnie. Wysokość tej opłaty jest uzależniona właśnie od wysokości rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

– Skarb Państwa i jego przedstawiciele składają wypowiedzenia właśnie teraz, aby zdążyć przed końcem roku i wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Tymczasem w świątecznej zawierusze użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe mogą niestety przegapić 30-dniowytermin na złożenie stosownego wniosku sprzeciwiającego się podwyższeniu – alarmuje Daniel Reck z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Prawnicy podkreślają, że podniesiona stawka to – zgodnie z ustawą –jedynie propozycja nowej opłaty. Użytkownik wieczysty ma 30 dni od dnia otrzymania tego wypowiedzenia na złożenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bezpłatnego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona winnej wysokości.

Brak złożenia takiego wniosku powoduje uznanie, że użytkownik wieczysty zgadza się na nową wysokość opłaty. We wniosku musi jednak wskazać, dlaczego nie zgadza się z podwyższeniem opłaty i wykazać błędy organu.

 Na czym zatem oprzeć taki wniosek i zarzuty do zmiany opłaty? – Nową wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustala się w oparciu o operat szacunkowy, wyceniający wartość tej nieruchomości. Z różnych powodów operat taki może przedstawiać jej zawyżoną wartość – tłumaczy Łukasz Rodak.

 Jak dodaje, warto udać się do organu, który dokonał wypowiedzenia celem zapoznania się z operatem szacunkowym oraz sporządzenia jego fotografii lub kserokopii. – W szczególnych przypadkach konieczne może okazać się stworzenie własnego „kontroperatu” biegłego rzeczoznawcy, który wykaże prawidłową wartość nieruchomości -tłumaczy przedstawiciel kancelarii.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Już tęsknią za MdM

Spadła liczba osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy. – Spadek może być pokłosiem zakończenia rządowego ...

Więcej ekologii na osiedlach

Czy deweloperzy wprowadzają ekologiczne rozwiązania w realizowanych inwestycjach? Jakie? W których osiedlach? Czy w segmencie ...

Minister o PKB

Komentarz ministra Jerzego Kwiecińskiego do danych GUS o PKB w I kwartale 2019.Według opublikowanych danych ...

Zapaść firm budowlanych

Tylko dwa kraje spośród 20 największych rynków budowlanych na świecie będą notować wzrost wartości pracy. ...

Wpierw na życie, potem czynsz

Rekordzistka z Dolnego Śląska ma ponad pół miliona złotych długu z tytułu opóźnień w opłatach ...