Finansowanie pomostowe

Wyższe opłaty za grunty


Samorządy łatwo gruntów nie oddadzą. Na ostatnią chwilę podnoszą ceny za użytkowanie wieczyste

 Zamieszanie przed wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Według prawników skarb Państwa i samorządy na ostatnią chwilę podwyższają opłatę roczną za użytkowanie wieczyste np. z 20 złotych do 300 złotych, co spowoduje, że wysokość opłaty za przekształcenie w prawo własności zamiast 400 złotych wyniesie 6000 złotych.

Kancelaria prawna z Katowic opisuje przypadek jednego ze swoich klientów.Posiada on udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego blokiem mieszkalnym.

 Gmina przysłała mu podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste.Początkowo chciał nawet zignorować pismo, zwłaszcza, że i tak w przyszłym roku z uwagi na przekształcenie prawa opłaty nie będzie musiał wnosić.

Prawnicy ostrzegają, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nie odbywa się bezpłatnie. Wysokość tej opłaty jest uzależniona właśnie od wysokości rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

– Skarb Państwa i jego przedstawiciele składają wypowiedzenia właśnie teraz, aby zdążyć przed końcem roku i wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Tymczasem w świątecznej zawierusze użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe mogą niestety przegapić 30-dniowytermin na złożenie stosownego wniosku sprzeciwiającego się podwyższeniu – alarmuje Daniel Reck z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Prawnicy podkreślają, że podniesiona stawka to – zgodnie z ustawą –jedynie propozycja nowej opłaty. Użytkownik wieczysty ma 30 dni od dnia otrzymania tego wypowiedzenia na złożenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bezpłatnego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona winnej wysokości.

Brak złożenia takiego wniosku powoduje uznanie, że użytkownik wieczysty zgadza się na nową wysokość opłaty. We wniosku musi jednak wskazać, dlaczego nie zgadza się z podwyższeniem opłaty i wykazać błędy organu.

 Na czym zatem oprzeć taki wniosek i zarzuty do zmiany opłaty? – Nową wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustala się w oparciu o operat szacunkowy, wyceniający wartość tej nieruchomości. Z różnych powodów operat taki może przedstawiać jej zawyżoną wartość – tłumaczy Łukasz Rodak.

 Jak dodaje, warto udać się do organu, który dokonał wypowiedzenia celem zapoznania się z operatem szacunkowym oraz sporządzenia jego fotografii lub kserokopii. – W szczególnych przypadkach konieczne może okazać się stworzenie własnego „kontroperatu” biegłego rzeczoznawcy, który wykaże prawidłową wartość nieruchomości -tłumaczy przedstawiciel kancelarii.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Dokąd zmierzasz Wielkopolsko

Zmiany klimatyczne, redukcja gazów cieplarnianych, malejące zasoby wody i nowoczesne technologie – to zdaniem marszałka ...

Pierwotny czy wtórny

Narodowy Bank Polski przyjrzał się sytuacji na rynku nieruchomości. Podczas środowego spotkania z dziennikarzami jego ...

Samorządowe inwestycje

Rok 2018 był rekordowy. Jeszcze nigdy wcześniej polskie samorządy nie wydawały na inwestycje tak dużo ...

Wysypiska wciąż płoną

Od 1 stycznia 2016 roku spłonęły 622 składowiska śmieci. Z tego 130 w tym roku ...

Co z wielką płytą

Wielka płyta do wyburzenia? W Polsce w starych blokach mieszka 12 mln ludzi Jeśli wierzyć ...