Fotografia wnętrz

Co 10. głosował


W niedzielę odbyły się wybory do poznańskich rad osiedli. Frekwencja w tym roku wyniosła 9,86 proc. Jest więc wyższa niż 4 lata temu, kiedy do urn poszło 7,74 proc. poznaniaków. Oficjalne wyniki głosowania poznamy w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano.

Spośród 1248 kandydatów mieszkańcy Poznania wybrali 678 radnych osiedlowych. Były okręgi, w których nie udało się osiągnąć wymaganej liczby zgłoszeń. Taka sytuacja miała miejsca na osiedlach: Ogrody, Nowe Winogrady Wschód – okręg nr II, Rataje – okręgi nr IV i V. W tych rejonach nie przeprowadzono głosowania. Za wybranych zostali uznani zarejestrowani kandydaci.
Najwyższą frekwencję w tegorocznych wyborach odnotowano na Strzeszynie – 27,26 proc., Krzesinach-Pokrzywnie-Garaszewie – 27,06 proc. oraz w Kiekrzu – 26,88 proc.
Najmniej mieszkańców Poznania oddało głos na osiedlach: Grunwald Północ – 3,32 proc., Stare Miasto – 4,74 proc. i Wilda – 4,77 proc.
Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych spotka się o godzinie 15. Oficjalne wyniki głosowania zostaną opublikowane na miejskich stronach w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano.
Na terenie Poznania działają 42 jednostki pomocnicze: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Fabianowo-Kotowo, Główna, Głuszyna, Górczyn, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Jeżyce, Junikowo, Kiekrz, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Krzyżowniki-Smochowice, Kwiatowe, Ławica, Morasko-Radojewo, Naramowice, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Ogrody, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Piątkowo, Podolany, Rataje, Sołacz, Stare Miasto, Stare Winogrady, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Stary Grunwald, Strzeszyn, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Św. Łazarz, Świerczewo, Umultowo, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Wilda, Winiary, Wola, Zielony Dębiec, Żegrze.

Wybory do rad osiedli miasta Poznania odbędą się 24 marca. Głosowanie potrwa od g. 8 do 20. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze osiedla.

Ustawa o samorządzie gminnym daje gminom możliwość tworzenia w drodze uchwały przez radę gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, jednostek pomocniczych: sołectw oraz dzielnic, osiedli i innych. Jednostka pomocnicza to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców ustanawiana przez radę gminy. Obecnie w Poznaniu działają 42 osiedla, które pokrywają całą powierzchnię miasta. Do wszystkich rad osiedli wybory odbywają się w jednym terminie.
Osiedla w Poznaniu
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
Chartowo
Fabianowo-Kotowo
Główna
Głuszyna
Górczyn
Grunwald Południe
Grunwald Północ
Jana III Sobieskiego i Marysieńki
Jeżyce
Junikowo
Kiekrz
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
Krzyżowniki-Smochowice
Kwiatowe
Ławica
Morasko-Radojewo
Naramowice
Nowe Winogrady Południe
Nowe Winogrady Północ
Nowe Winogrady Wschód (wybory nie odbędą się w okręgu II, liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc w okręgu i wszyscy zarejestrowani w okręgu kandydaci zostają radnymi osiedlowymi)
Ogrody (tu wybory nie odbędą się, liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc w Radzie Osiedla i wszyscy zarejestrowani kandydaci zostają radnymi osiedlowymi)
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Piątkowo
Podolany
Rataje (wybory nie odbędą się w okręgach IV i V, liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc w okręgu i wszyscy zarejestrowani w okręgu kandydaci zostają radnymi osiedlowymi)
Sołacz
Stare Miasto
Stare Winogrady
Starołęka-Minikowo-Marlewo
Stary Grunwald
Strzeszyn
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Św. Łazarz
Świerczewo
Umultowo
Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Wilda
Winiary
Wola
Zielony Dębiec
Żegrze
Obsługą organizacyjną osiedli zajmuje się Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który na terenie miasta ma pięć oddziałów:
ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23
ul. Słowackiego 22, pok. 148
ul. Matejki 50, pok. 219 i 220
ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107.
Zadania
Osiedla nie mają osobowości prawnej, mogą zatem działać tylko w ramach osobowości prawnej gminy, na podstawie i w granicach prawa oraz udzielonych przez organy gminy upoważnień. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady funkcjonowania i organizację jednostki pomocniczej jest jej statut. Do zadań osiedli należą działania dotyczące ich obszaru w zakresie: tworzenia więzi lokalnych, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej, lokalnych dróg, chodników i parkingów, oświaty, kultury, sportu, rekreacji, ładu przestrzennego, porządku i bezpieczeństwa, stanu środowiska (skwerów, zieleńców, parków), dbałości o mienie miasta, usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta.
Jak głosować
Jak głosuje się w wyborach do rad osiedli? Na kartach wyborczych trzeba postawić znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. W odróżnieniu od innych wyborów (do Rady Miasta czy parlamentu), w wyborach do rad osiedli można głosować na maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc jest do obsadzenia w danym okręgu.
Otwartość
Mieszkańcy osiedli mają możliwość na bieżąco kontrolować działania samorządów pomocniczych, na przykład poprzez udział w sesjach rad osiedli. Mają one charakter otwarty i wstęp na nie przysługuje każdemu.
Rada osiedla co najmniej raz w roku informuje mieszkańców o swojej działalności na zebraniach z mieszkańcami lub poprzez publiczne upowszechnianie sprawozdania ze swojej działalności. Część osiedli wydaje własne gazety, inne mają strony internetowe lub profile publiczne na portalach społecznościowych. Informacje o radach osiedli publikowane są na stronach: poznan.pl/osiedla, biuletyn.poznan.pl.
Mieszkańcy mają również wgląd w uchwały rad osiedli, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz Miejskim Informatorze Multimedialnym, w dedykowanej osiedlom zakładce.
Do spraw wyborów
Dla przeprowadzenia wyborów do rad osiedli powołany został Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych w składzie:
przewodniczący Miejskiego Zespołu – Arkadiusz Bujak – dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Klaudia Strzelecka – radna miasta Poznania,
Agnieszka Lewandowska – radna miasta Poznania,
Grzegorz Jura – radny miasta Poznania,
Wojciech Czyżewski – dyrektor Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu,
Violetta Janicka – radca prawny, Wydział Organizacyjny,
Marek Kubiak – kierownik Oddziału Ewidencji Ludności, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,
Małgorzata Kownacka – pracownik Gabinetu Prezydenta,
Przemysław Markowski – zastępca dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Tomasz Wiśniewski – kierownik Oddziału Obsługi – Grunwald, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Waldemar Rembas – kierownik Oddziału Obsługi – Jeżyce, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Małgorzata Majcherek-Rembecka – kierownik Oddziału Obsługi – Nowe Miasto, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Krzysztof Drost – kierownik Oddziału Obsługi – Stare Miasto, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Elżbieta Sparażyńska – kierownik Oddziału Obsługi – Śródmieście, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
Kamil Matyja – kierownik Oddziału Koordynacji i Funkcjonowania Jednostek Pomocniczych, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Poznańskie jednostki pomocnicze mają do dyspozycji spory budżet. W tym roku łączna pula pieniędzy wszystkich rad osiedli przekracza 50 mln zł. Oznacza to, że każda jednostka pomocnicza ma do wydania średnio około 1 mln zł rocznie – mówi dyrektor Arkadiusz Bujak.
O wyborach w internecie
Szczegółowe adresy lokali wyborczych oraz listy kandydatów można znaleźć na stronie poznan.pl/osiedla w zakładce „Wybory do Rad Osiedli”. Komunikaty wyborcze wywieszane są także w miejscach użyteczności publicznej, m.in.: szkołach, urzędach, budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Praktyczne informacje o radach osiedli i wyborach znajdują się także na specjalnie dedykowanej stronie: zaradnosc.poznan.pl.

x

Zobasz także

Zjawisko virga w Kiekrzu

Przesyłam zaobserwowane przeze mnie i sfotografowane zjawisko nad Jeziorem Kierskim – napisał do portalu epoznan.pl ...

Dzień Ziemi, czy pandemii?

22 kwietnia 1970 roku w USA po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi. W Polsce obchody ...

Apel o solidarność

Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, prosi poznaniaków i poznanianki o solidarność w czasie epidemii. – Jeśli ...

Sejm przyjął „Tarczę”

Sejm przyjął w nocy z 27 na 28 marca, tzw. tarczę antykryzysową, czyli pakiet ustaw, ...

Pandemia a rynek

Fala dużego wzrostu zachorowań na koronawirusa w Europie i podejmowanych koniecznych działań ochronnych przez poszczególne ...