Fotografia wnętrz

XI Europejski Kongres Gospodarczy

W agendzie 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, Katowice, 13-15 maja 2019 r.) kilkanaście sesji zostało poświęconych rozwojowi miast, metropolii i różnym aspektom dotyczącym samorządów.

Polecane debaty:

13 maja 2019 r. | 12.30-14.00 | Balowa C
Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrównoważonego wzrostu
Urbanizacja, społeczeństwo, gospodarka. Miasto generatorem wzrostu. Inwestycje i ich finansowanie – co wspierać, jakimi narzędziami. Partnerstwo publiczno-prywatne. Jakość życia jako „rozwojowy fetysz” – za jaką cenę? Technologie w mieście – eksperymenty na żywym organizmie? Ośrodki miejskie i regiony wobec środowiska – zielone, przyjazne, atrakcyjne. Zrównoważony transport we współczesnych miastach.
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego
Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia w Polsce
Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Michael Konias, Head of Region North, RCS & Wayside, Bombardier Transportation
Natalia Kobza, Fundacja im. Lesława A. Pagi
Normunds Popens, zastępca dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej, Komisja Europejska
Goetz Von Thadden, Head of Financial Instruments for Poland and Baltic States, European Investment Bank

Moderacja:

Piotr Kraśko, dziennikarz

13 maja 2019 r. | 14.45-16.30 | Wielofunkcyjna D
Zrównoważony transport w miastach

Jakość powietrza, taniejące technologie niskoemisyjne w transporcie, inwestycje
Transport publiczny: nowy, nisko- lub zeroemisyjny tabor. Kierunki i tempo zmian
Strefy czystego transportu w miastach. Doświadczenia europejskie. Ich wpływ na miejską logistykę, biznes i handel
Sieci wynajmu pojazdów, carsharing. Rozwiązania smart w sterowaniu ruchem
Ograniczenia dla ruchu prywatnych pojazdów w europejskich metropoliach
Pożegnanie z dieslem? Przyszłość flot pojazdów dostawczych i usług biznesowych

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Tadeusz Bartosiński, zastępca dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Łukasz Franek, dyrektor, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
Adam Małecki, dyrektor obszaru inwestycji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna
Thomas Willson, Mobility Policy Advisor & Project Coordinator, Eurocities
Michał Woś, członek zarządu województwa śląskiego

Moderacja:

Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna, green-news.pl

13 maja 2019 r. | 17.00-18.30 | Wielofunkcyjna E
Zrównoważony rozwój miast i regionów

Deglomeracja w regionach. Problemy komunikacyjne, infrastrukturalne, przykłady rozwiązań polskich i europejskich miast
Miasto wspiera, inicjuje, zachęca. Zasady i praktyka współpracy z inwestorami
Zrównoważony rozwój miast i regionów – najważniejsze rozwiązania z obszaru smart city
Promocja współpracy między samorządami. Bariery, narzędzia wsparcia, przykłady

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

David Delgado-Romero, partner i dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Meridiam
Wojciech Dinges, prezes zarządu, Koleje Śląskie
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Polska
Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego
Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
Julita Wilczek, zastępca dyrektora, Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Moderacja:

Adam Sierak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL
Agnieszka Widera-Ciochoń, zastępca redaktora naczelnego, PortalSamorzadowy.pl

14 maja 2019 r. | 9.30-11.00 | Konferencyjna 8
Miasto atrakcyjne

Co decyduje o wyborze miejsca do zamieszkania? Miasto i jego atuty
Kultura? Infrastruktura? Przemysł czasu wolnego? Galerie handlowe ponad wszystko?
Prawdziwe centrum miasta – wymagania mieszkańców wobec przestrzeni publicznej
Nieruchomości poprzemysłowe – „trudne” obiekty i tereny. Jak wykorzystać ich potencjał?
Drugie życie starych dzielnic. Nowe standardy i poprawa jakości życia

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór
Thierry Deschaux, dyrektor generalny, Grupa Dalkia w Polsce
Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Michał Śmiechowicz, dyrektor, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Departament Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola

Moderacja:

Bartosz Dyląg, dziennikarz, PortalSamorządowy.pl

14 maja 2019 r. | 9.30-11.00 | Konferencyjna 10
Samorządowe inwestycje ze wsparciem
Ostatnia fala inwestycji? Finansowanie po 2020 r. Co się zmieni?
Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury
Jak inwestycje wpływają na lokalne społeczności?
Fundusz Dróg Samorządowych. Od planów do realizacji
Mieszkanie plus – pierwsze efekty, problemy, wyzwania. Wsparcie budownictwa czynszowego
Nowa formuła wyliczania wskaźnika zadłużenia – jej wpływ na inwestycje JST
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Joanna Budzińska-Lobnig, dyrektor, Departament Inwestycji Samorządowych, Polski Fundusz Rozwoju
Renata Dobrzyńska, dyrektor, zespół finansów publicznych, Fitch Polska
Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego
Renata Knap, wiceprezydent Stalowej Woli
Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska
Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego
Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka ds. rozwoju i inwestycji

Moderacja:

Marcin Futera, Public Sector Lending, European Investment Bank

14 maja 2019 r. | 11.30-13.00 | Konferencyjna 8
Miasta – generatory rozwoju

Miasta jak samochody – ekonomiczne, ekologiczne, ale też rodzinne i wygodne. Smart czy agile?
Miasto jak firma? Poniekąd… Czego administracja może uczyć się od sektora prywatnego?
Aplikacje mobilne w transporcie. Jak to robić skutecznie?
Nowe (cyfrowe) technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Dobre praktyki

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik
Włodzimierz Łoziński, prezes, Vooom
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Tomasz Ossowicz, koordynator, Biuro Rozwoju Wrocławia
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku
Karolina Wadowska, członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Moderacja:

Jacek Szołtysek, kierownik, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14 maja 2019 r. | 15.30-17.00 | Balowa B
Wciąż w smogu

Problem trudniejszy niż oczekiwano? Skuteczność dotychczasowych działań
W chaosie programów i dopłat. Wsparcie tylko dla zaradnych?
Zdrowo czy tanio? Zgubna alternatywa. Skala ubóstwa energetycznego i środki zaradcze
Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
Kontrola i sankcje na poziomie gminy. Służby i koszty
Sektor ciepłowniczy w walce ze smogiem. Perspektywy termomodernizacji

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego
Marcin Lewenstein, innovation officer, InnoEnergy Poland Plus
Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji Polska i Kraje Bałtyckie, Fortum
Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu, Ministerstwo Środowiska, Polska
Henryk Mucha, prezes zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
Jacek Szymczak, prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze
Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny, Global Compact w Polsce

Moderacja:

Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka portalu, Oddechtozycie.pl, prezes zarządu, Clean Air Solutions

15 maja 2019 r. | 9.30-11.00 | Balowa A
Metropolia – jak się to robi?

Od porozumienia gmin po ustawowe regulacje. Metropolia oddolnie i odgórnie
Efektywna współpraca w ramach metropolii
Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zostanie jedyną? Pomorze, Wrocław?
Komunikacja publiczna, platforma danych – priorytetowe zadania
Metropolie polskie i światowe. Uczmy się od najlepszych

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej
Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Marcin Krupa, prezydent Katowic
Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005-2006, minister transportu w latach 2006-2007
Robert Pyka, przewodniczący, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zastępca dyrektora, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski

Moderacja:

Marek Twaróg, redaktor naczelny, Dziennik Zachodni

15 maja 2019 r. | 11.30-13.00 | Wielofunkcyjna D
Fundusze unijne nadal atrakcyjne

Fundusze unijne po 2020 r. – scenariusze dla Polski. Jak finansować zadania samorządów?
Regionalne Programy Operacyjne. Czy nie stracą na znaczeniu?
Jak zmniejszyć dystanse rozwojowe między regionami?
Stabilny i ambitny budżet unijny? Reforma systemu finansowania

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP
Izabela Kloc, przewodnicząca, Sejmowa Komisja do spraw UE
Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa
Wojciech Ostrowski, skarbnik Płocka, Urząd Miasta Płocka
Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych, Tarnowskie Góry
Marzena Szuba, zastępca prezydenta Katowic
Małgorzata Zielińska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska
Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji, KPMG
Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Moderacja:

Bartosz Dyląg, dziennikarz, PortalSamorządowy.pl

15 maja 2019 r. | 11.30-13.00 | Konferencyjna 10
Problemy ruchu samochodowego w centrach miast

Strefy wyłączone z ruchu, strefy parkowania, opłaty za wjazd do centrum
Koszt parkowania jako sposób regulacji i zarządzania ruchem
Rodzaje dopuszczalnych silników i gabarytów aut
Ograniczenia prawne i pilne regulacje a prawo mieszkańców do posiadania i swobodnego dysponowania samochodem
A może współdzielenie? Carsharing i idea wspólnego użytkowania we współczesnym mieście

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Adam Jędrzejewski, prezes, Stowarzyszenie Mobilne Miasto
Bartosz Piłat, kierownik działu projektów społecznych, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic
Jacek Szołtysek, kierownik, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Marcin Żabicki, dyrektor ds. rozwoju, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Moderacja:

Krzysztof Kowalczyk, szef działu ekonomicznego, Rzeczpospolita

15 maja 2019 r. | 11.30-13.00 | Konferencyjna 8
Powiaty i województwa – 20 lat minęło

Zmiany w funkcjonowaniu samorządów na przestrzeni lat, likwidować powiaty i marszałków czy reformować
5-letnia kadencja – plusy i minusy
Podwójne województwa – problemy mieszkańców z odróżnieniem marszałka od wojewody
Finansowanie powiatów i województw

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia
Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC
Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP, przewodniczący, sejmowa komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej
Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego
Jerzy Stępień, prorektor, dyrektor, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauki o Administracji, Uczelnia Łazarskiego, przedstawiciel, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli

Moderator:

Rafał Kerger, redaktor naczelny, PortalSamorzadowy.pl

15 maja 2019 r. | 13.30-15.00 | Konferencyjna 23
Partycypacja społeczna. Samorząd pod czy poza kontrolą mieszkańców

Budżet obywatelski: za i przeciw
Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój miast
Samorządowa prasa źródłem informacji czy propagandy
Rola nowych mediów w rozwoju kontroli społecznej
Dialog obywatelski – dobre praktyki

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Agata Dąmbska, współzałożycielka, ekspert, Forum Od-nowa
Andrzej Dera, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP
Justyna Glusman, dyrektor, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy
Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa
Szymon Sikorski, CEO, Publicon
Patrycja Szostok-Nowacka, zastępca dyrektora ds. kształcenia, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

Moderator:

Rafał Kerger, redaktor naczelny, PortalSamorzadowy.pl

x

Zobasz także

MTP sprzedaje działkę

Jak informuje portal  epoznan.pl na terenie należącym do Międzynarodowych Targów Poznańskich położonym pomiędzy ulicami Grunwaldzką, ...

Pakiet dla mobilności

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 na długo, a być może już zawsze zmieni życie miejskie. Rząd ograniczył ...

Jaki ład przestrzenny

We wtorek, 5 kwietnia miejscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium ...

UMP nie wyda danych

Treść maila można uznać za próbę wyłudzenia danych osobowych zamieszczonych w spisie wyborców – mieszkańców ...

Na działkę lepiej nie jechać

Na gruncie obowiązującego prawa brak podstaw dla wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania w rodzinnych ogrodach ...