Z. Solorz uratuje P-A-K ?

Sytuacja na rynku energetycznym skłoniła kontrolowany przez Zygmunta Solorza Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin do poszukiwania nowych źródeł niskoemisyjnej energii, będących alternatywą dla węgla.Przebudowa kotła węglowego na kocioł do wyłącznego spalanie biomasy. Przedmiotem projektu jest produkcja energii oraz zapewnienie rezerwowego źródła dostaw ciepła do miasta Konin z przebudowanego kotła węglowego, na dedykowany do wyłącznego spalania biomasy.

Kocioł ten współpracować będzie z turbiną TG5 lub turbiną TG4. Zakłada się, że ze względu na parametry pary kocioł K7 (biomasowy) będzie pracował w podstawie z kondensacyjną turbiną TG5 do produkcji energii elektrycznej. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i regionu.

ZE PAK wyjaśnia, że podstawową korzyścią będzie zapewnienie gospodarce nowej jednostki wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej działającej w sposób przyjazny dla środowiska. Popyt przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na energię stale rośnie, a jednocześnie istnieje potrzeba eliminacji negatywnego wpływu przemysłu energetycznego na stan środowiska.

Budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta Konin

Podstawowym zadaniem planowanej instalacji, jest wyrównywanie obciążenia źródła ciepła podczas zmiennego zapotrzebowania na energię cieplną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Konina i okolic, przy zapewnieniu wysokiego standardu dostaw.

Celem inwestycji w magazyn ciepła będzie optymalizacja warunków produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w taki sposób, aby móc wykorzystywać zmagazynowaną energię cieplną w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na nią jest największe oraz wtedy, kiedy produkcja energii elektrycznej jest najdroższa.

Magazyn ciepła to zbiornik, w którym gromadzi się energię cieplną w postaci gorącej wody w górnej jego części. Podczas ładowania zwiększa się ilość wody gorącej a zmniejsza ilość wody zimnej w zbiorniku. Podczas rozładowania proces przebiega odwrotnie.

Magazyn ciepła będzie także buforem bezpieczeństwa dla miasta Konin przez cały rok zwłaszcza w przypadku gdy nastąpi chwilowa awaria źródeł ciepła.

Budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych

Projekt polega na budowie 20 wiatraków o zakładanej mocy 3,9 MW każdy. Ilość wyprodukowanej energii przez jeden generator o mocy 3,9 MW daje w przybliżeniu około 13,5 GWh rocznie

x

Zobasz także

Remont pałacu w Lewkowie

– Chciałem dowiedzieć się, co już zostało zrealizowane w ramach zaplanowanej modernizacji, remontu i konserwacji ...

Leszno wyremontuje ratusz

Blisko 2,4 mln zł kosztować będzie rozpoczynający się 7 stycznia remont ratusza w Lesznie. Inwestycja ...

Otwarcie żłobka w Łubowie

W gminie Łubowo, w ramach rządowego programu „Maluch+” otwarto dziś nowo wybudowany żłobek. W uroczystym ...

Szybciej do Leszna i Wrocławia

We wtorek w godzinach popołudniowych oficjalnie oddano do użytku węzeł Konarzewo na odcinku S5 Poznań ...

Remont szpitala w Ludwikowie

Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych dotyczących chorób płuc – przede wszystkim w zakresie onkologii – ...