Fotografia wnętrz

Szynobusy to Wągrowiec

9 maja 2019 r. – w Dniu Unii Europejskiej – w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się przekazanie kolejnego dofinansowania unijnego, które wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisał z Kolejami Wielkopolskimi umowę o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”.

„To ważny projekt wpisujący się w działania Kolei Wielkopolskich. Spółka dojrzała do poziomu, w którym musi mieć tego rodzaju zaplecze utrzymaniowe, a my to umożliwiamy” – zaznaczył Marszałek Marek Woźniak.

„Wartość taboru kolejowego, którego właścicielem jest, lub wkrótce stanie się Samorząd Województwa Wielkopolskiego, przekracza miliard złotych. Pojazdy te eksploatowane są głównie przez Koleje Wielkopolskie. Ważne jest, by odpowiednio dbać o ten majątek. Pociągi elektryczne mają swoje miejsce do serwisowania w Zbąszynku. Pociągi spalinowe zyskają taką przestrzeń w Wągrowcu” – powiedział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich podkreślił, że nowa inwestycja jest niezbędna dla działania spółki ze względu na jej ciągły rozwój. „Praca eksploatacyjna i liczba pasażerów na liniach obsługiwanych trakcją spalinową wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 70 procent” – podkreślił szef samorządowego przewoźnika.

Dzięki środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. wybudują i wyposażą nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego (PUT), przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych. W nowym PUT planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym m.in.: mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu, postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych. W ramach realizowanej inwestycji zostanie także nabyte i zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej obiektów infrastrukturalnych. Projekt obejmuje również zapewnienie bezpiecznego dojazdu na teren nowotworzonego PUT poprzez przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Leśnej w Wągrowcu.

Całkowita wartość projektu wynosi 49,2 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 34 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” WRPO 2014+.

W ramach tego poddziałania dofinansowywane są projekty m.in. z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji, rehabilitacji i rewitalizacji: sieci kolejowej (poza siecią TEN-T), kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych (poza siecią TEN-T) oraz infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru.

Dotychczas w ramach Poddziałania 5.2.1 WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 467,4 mln zł, w tym dofinansowanie na kwotę ponad 424 mln zł uzyskał duży projekt dotyczący modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań Główny – Piła Główna, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

x

Zobasz także

Budzyń i Koźminek miastami

W Polsce przybędzie 10 miast – zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i ...

Centrum medyczne w Osiecznej

We wtorek 21 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Anna Niedźwiecką, Dyrektor Centrum ...

WCZD rośnie w oczach

„W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka widać stan zaawansowania robót. Jesteśmy już bardzo daleko w harmonogramie ...

950-lecia Opactwa w Lubiniu

W imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wicewojewoda Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystościach jubileuszu 950-lecia Opactwa ...

Lubuskie się starzeje

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sytuacji demograficznej województwa lubuskiego w 2019 r. Sytuacja nie ...