кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Zarząd województwa otrzymał absolutorium

Dzisiaj, podczas absolutoryjnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie wykonania budżetu województwa za 2015 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. W głosowaniu udział wzięło 34 radnych, za było 24, przeciw 7, a 3 wstrzymało się od głosu. Dochody w budżecie województwa zostały zrealizowane w 99,5 proc., a wydatki w 91,2 proc.
– To był budżet szczególny, przejściowy, na styku dwóch perspektyw finansowych UE, co było dla nas sporym ograniczeniem. Realizowaliśmy jednak konsekwentnie wszystkie zadania będące solą naszej działalności samorządowej. Staraliśmy się pilnować, by poziom naszego zadłużenia nie wzrastał. Ale warto wspomnieć choćby o przeszło 300 mln zł na realizację w dziedzinie transportu, czy bez mała 140 mln zł na inwestycje w sferę zdrowia – powiedział marszałek Marek Woźniak.
Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli również stanowisko w sprawie stosowania się organów województwa wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Oto treść stanowiska sejmiku w sprawie orzeczeń TK

Mając na względzie wyrażoną w art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, Sejmik Województwa Wielkopolskiego stwierdza, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zarówno ogłoszonych, jak i tych, które nie są ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego wraz z Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, dążąc do urzeczywistnienia zasady pewności prawa oraz zapewnienia ochrony interesów prawnych jednostki, wyrażają stanowisko, iż w swych działaniach oraz w działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniać będą wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym również te, wobec których zaniechany został obowiązek ogłoszenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

55 mln euro na wodę i ścieki

Blisko 150 mln euro z Funduszu Spójności otrzymają Łódź i Poznań na unowocześnienie transportu miejskiego ...

Wybudują peron 3a

Portal epoznan.pl informuje, że w czwartek wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann  wydał  zgodę na budowę nowego ...

Miasto inwestuje w centrum

Centrum miasta musi być jego wizytówką – powinno być estetyczne, atrakcyjne, funkcjonalne i dostępne dla ...

Wzorcowe przedszkole UE z Lądka

Pięć wzorcowych projektów przedszkoli wybrano w UE. Jedno znajduje się w Lądku-Zdroju To architekt Dominik ...

ALDI chroni lasy

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord, do której należy również polska sieć sklepów ALDI, wprowadziła międzynarodową politykę ...