Ładowarki emu.energy

Zasady wynajmu komunalek

Obowiązujące od 2005 roku zasady wynajmu lokali komunalnych w Pułtusku są nieważne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i stwierdził nieważność zaskarżonych postanowień uchwały Rady Miejskiej Pułtuska. Wyrok nie jest prawomocny.
Przez kilkanaście lat w Pułtusku obowiązywały zasady wynajmu lokali gminnych niezgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów.
Osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia wskazanego lokalu, była skreślana z listy oczekujących. O lokal nie można się było starać, mając tytuł prawny do innego lokalu.
Nieważność zaskarżonych przez RPO postanowień uchwały Rady Miejskiej Pułtuska stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Ustalając w 2005 roku zasady wynajmu lokali z zasobu gminy Rada Miejska w Pułtusku zdecydowała, że osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia wskazanego przez gminę lokalu, zostaje skreślona z listy oczekujących. A o jakikolwiek lokal z zasobu gminnego nie może się starać ktoś, kto ma już tytuł prawny do innego lokalu. Tymczasem ustawa o ochronie praw lokatorów wprowadza taki warunek wyłącznie wobec osób ubiegających się o lokale socjalne.
W 2017 roku mieszkaniec Pułtuska poskarżył się na te zasady do Rzecznika Praw Obywatelskich, a RPO zaskarżył kwestionowane zapisy uchwały rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnosząc o ich unieważnienie. Po interwencji Rzecznika Rada Miejska w Pułtusku zmieniła – w lutym 2018 roku – zasady przydzielania lokali. Dlatego w lipcu 2018 roku WSA w Warszawie umorzył postępowanie ze skargi Rzecznika. Uznał, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Rzecznik zaskarżył to postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Argumentował, że kwestionowane zasady przydziału lokali obowiązywały przez 13 lat i nie można wykluczyć, że ludzie zostali przez nie poszkodowani. W październiku 2018 roku NSA uwzględnił zażalenie RPO. Uznał, że WSA musi merytorycznie ocenić, czy rację ma RPO, że zasady przyznawania lokali w Pułtusku w latach 2005-2018 nie były zgodne z prawem.
W czwartek (14 lutego) Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Rzecznika i stwierdził nieważność zaskarżonych postanowień uchwały Rady Miejskiej Pułtuska. Wyrok nie jest prawomocny. Rada może złożyć skargę kasacyjną do NSA.

x

Zobasz także

NIK o obrocie ziemią

Zmiany w obrocie ziemią rolna zahamowały tempo wzrostu cen ziemi rolnej i spowodowały zmniejszenie liczby ...

Darmowe dane geodezyjne

W drugim kwartale 2019 roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ...

Będzie ustawa antyodorowa?

We wtorek (7 maja) w Sejmie zebrał się zespół ds. debaty publicznej, którego skład wraz ...

Ziemia nie tylko dla kleru

Sejm znowelizował w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do ...

Rejenci o przekształceniach

Sprzedaż mieszkania bez zaświadczenia z gminy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność może się skończyć ...