Ładowarki emu.energy

Zastrzyk na komunikację Gniezna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na wsparcie inwestycji w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (GOSI). Dwa projekty – Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo – związane z poprawą dostępności i jakości transportu miejskiego zyskają w sumie dofinansowanie w wysokości blisko 5,8 mln zł.

Już 29 sierpnia, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze w tej sprawie umowy z Tomaszem Budaszem – Prezydentem Gniezna oraz Marianem Gadzińskim – Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo. Zapraszamy przedstawicieli redakcji na spotkanie, które odbędzie się o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Gniezna przy ul. Lecha 6.

Planowane inwestycje o łącznej wartości ponad 7 mln zł to budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie przy ul. Pocztowej, ścieżki rowerowej wraz z elementami systemu rowerów miejskich, a także parkingu buforowego przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie oraz stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego transportu w Gminie i Mieście Witkowo poprzez przebudowę drogi dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo na odcinku 1,4 km i montaż lamp hybrydowo-solarnych, chodnika w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogowym o długości 0,264 km oraz chodnika w miejscowości Witkowo przy ul. Nowa w pasie drogowym o długości 0,295 km.
Efektem zaplanowanych inwestycji ma być zwiększenie mobilności mieszkańców i dostępności do miejskich środków transportu, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery i poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Nadrzędnym celem tego unijnego obszaru wsparcia jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

x

Zobasz także

Calisia One wizytówką

Kiedy startowaliśmy z pracami rewitalizacyjnymi wiele osób obawiało się komercyjnego wykorzystania tego miejsca. Mieszkańcom zależało, ...

PKM także do Rogoźna i Wrześni

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań, ...

Konińska fabryka baterii

Nowy zakład firmy Johnson Matthey Battery Systems – producenta baterii do samochodów elektrycznych, powstanie w ...

Biogazownia w Przybrodzinie

Innowacyjna biogazownia uruchamiana właśnie w Rolniczo – Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie należącym do Uniwersytetu ...

Nowa elektrownia wiatrowa

Energetyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki objętych Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polski rząd ...