Fotografia wnętrz

Zmiany w budżecie

Radni zadecydowali m.in. o wniesieniu do spółki MTP gruntów wokół areny, uchwałach planistycznych, nowym regulaminie Straży Miejskiej, zmianach w budżecie.
Celem projektu uchwały zakładającego wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie, w postaci działek w Parku Kasprowicza, jest umożliwienie realizacji przez MTP modernizacji hali Arena. Działania spółki obejmować będą również przystosowanie terenu wokół hali do obsługi różnorodnych imprez w obiekcie. Wnętrze Areny ma zostać obniżone do poziomu minus 1, co pozwoli na przebudowanie parkietu hali i jej trybun. Arena będzie mogła wtedy pomieścić nawet do 9 tys. widzów. Pod przebudowanymi trybunami zostaną zlokalizowane sale konferencyjne oraz szatnie i garderoby dla występujących sportowców i artystów. Koncepcja zagospodarowania Areny uwzględnia również jej otoczenie. Początek inwestycji planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2020 r., zakończenie na koniec 2021 r.

Projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Osiedla Św. Łazarz, co wynikało z obaw radnych osiedlowych odnośnie przyszłości terenów zielonych oraz znajdującego się przy Arenie klubu łuczniczego Surma. Od opiniowania projektu odstąpiła Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta m.in. również z powodu sytuacji związanej z klubem Surma.

To właśnie wątki związane z klubem łuczniczym oraz zabezpieczeniem zieleni wywołały najwięcej wątpliwości radnych podczas sesji. Obawiano się również, że planowany parking podziemny spowoduje zagęszczenie ruchu samochodowego, co będzie miało wpływ na mieszkańców okolicznych ulic i koszty w przyszłości.

Wiceprezydent Poznania Bartosz Guss zapewniał, że miasto daje gwarancję znalezienia nowego miejsca dla klubu Surma i odtworzenia miejscu torów łuczniczych. Nie ma też zagrożenia dla zieleni w parku Kasprowicza. Przemysław Trawa, prezes Grupy MTP, podkreślał że obecnie wokół areny zabetonowane powierzchnia zajmuje 2,5 ha , a po inwestycji pozostanie 0,5 ha betonu. O szansach dla miasta mówił też wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Nieruchomość nie jest przekazywana na zewnątrz, ale do spółki komunalnej, która zaplanuje kompleksowo przestrzeń łącząc funkcje zieleni i sportowo-rekreacyjną. Wiadomo również, że przy takim obiekcie musi powstać parking podziemny. Obecnie są skargi mieszkańców na parkowanie na przyległych ulicach, gdy różne imprezy odbywają się w Arenie lub wokół niej. – Jeśli teraz nie podejmiemy tej decyzji, to ugrzęźniemy w dyskusjach, a hala Arena będzie wyglądała tak jak wygląda teraz – mówił wiceprezydent.

Obecni na sesji przedstawiciele klubu Surma apelowali, aby do spółki nie włączać działki, na której znajdują się tory łucznicze. Taką poprawką do projektu uchwały zgłosił radny Paweł Sowa, a równocześnie wniosek pisemnie sformułował radny Łukasz Kapustka. Poprawka nie uzyskała jednak poparcia większości radnych. Ostatecznie Rada przyjęła uchwałę w zaproponowanej pierwotnie treści.

Tego dnia Rada przyjęła również trzy uchwały planistyczne: uchylającą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sołacz – część D”, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu „Dworzec Grudzieniec” i w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu „W rejonie alei Wielkopolskiej”. Przyjęto ponadto zmiany w tegorocznym budżecie. Zdecydowano m.in. o przekazaniu dodatkowych 6,9 mln zł na remont Rynku Łazarskiego (była to kwota brakująca do rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia inwestycji).

Przyjęta uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie Poznania związana jest z wejściem w życie zmiany w ustawie o transporcie drogowym, co spowodowało zmianę w dotychczasowych przepisach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie przewozu taksówką. Podstawową zmianą dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przewozu osób taksówką to zasada, że wydawana będzie tylko jedna licencja, a na każdy pojazd służący do prowadzenia takiej działalności wypis z tej licencji. Ponadto zmieniona została definicja taksówki w ustawie Prawo o ruchu drogowym, która daje przedsiębiorcy możliwość wyboru, czy będzie korzystał z aplikacji mobilnej czy pozostanie przy taksometrze. Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie organizacji zrzeszających taksówkarzy oraz Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Pływalnia Miejska Atlantis zostanie włączona w strukturę organizacyjną Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Celem zmiany jest zwiększenie efektywności zarządzania. Oba samorządowe zakłady budżetowe mają tożsamy przedmiot działalności.

Od przyszłego roku wejdzie w życie nowy regulamin Straży Miejskiej Miasta Poznania. Nowością będą nowe referaty: Monitoringu i Ekopatrol, które scalą zadania do tej pory rozproszone w strukturze straży miejskiej. Referat Interwencyjny przekształcony zostanie w Interwencyjno-Drogowy.

x

Zobasz także

Sprzedają grunt przy Kinepolis

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji ponownie próbuje sprzedać działki na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Franowo ...

Czy będą miejskie łąki?

W połowie lutego radny Paweł Sowa złożył interpelację, w której postulował ograniczenie w koszeniu miejskich ...

Dotacja dla franciszkanów

Radni z Komisji Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi ...

Nowa szkoła na Strzeszynie

Krajowy Zasób Nieruchomości zgodził się na przekazanie Miastu Poznań działki na Strzeszynie. Dzięki temu będzie ...

9.000 widzów w Arenie

Wiemy, jak będzie wyglądać wnętrze poznańskiej Areny po remoncie. Będzie elegancka, minimalistyczna i nawiązująca do ...