Finansowanie pomostowe

Zniżki za e-autobusy


Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na konsultacje projektu resort dał 10 dni.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany 28 lipca 2018 r. Rozporządzenie ma na celu określenie zasad udzielania i rozliczania wsparcia dla instrumentów określonych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Przygotowany przez resort energii dokument określa poziomy i kwoty wsparcia m.in. przy zakupie elektrobusów, autobusów napędzanych sprężonym lub skroplonym gazem ziemnym, a także wodorem.

Właściwe określenie warunków wsparcia projektów pozwoli zagospodarować większość płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce – czytamy w opublikowanym projekcie rozporządzenia. Jak przekonują autorzy dokumentu coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co będzie stymulować popyt.
Projekt rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki udzielania wsparcia inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych, budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży CNG, LNG (w tym pochodzącego z biometanu) i wodoru, a także infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną. Określa ponadto warunki wsparcia dla wytwórców biopaliw lub biokomponentów, paliw i biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, CNG lub LNG (w tym pochodzącego z biometanu) wykorzystywanych w transporcie, a także warunki wsparcia dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, CNG, LNG (w tym pochodzący z biometanu) lub wodór i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu.
Rozdział 6 projektu rozporządzenia określa natomiast szczegółowe warunki udzielania wsparcia publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w „aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody”, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, CNG, LNG (w tym pochodzący z biometanu), wodór lub energię elektryczną.

Jak tłumaczy w uzasadnieniu do projektu ME wsparcie przeznaczone możne być na zakup pojazdów służących do transportu zbiorowego i budowę (rozbudowę) infrastruktury ładowania, tankowania lub zasilania środków drogowego publicznego transportu zbiorowego.

x

Zobasz także

Już 5.000 e -aut

Z końcem marca po Polskich drogach jeździło niemal 5 tysięcy osobowych aut elektrycznych, które mogły ...

Wypożycz e-auto

Coraz więcej samorządów angażuje się w zagadnienia związane z elektromobilnością. Następuje to m.in. poprzez inwestycje ...

MOVE Mobility & Vehicles

W Poznaniu, w ramach Motor Show, odbyła się kolejna edycja Kongresu MOVE Mobility & Vehicles. ...

Stawiamy na Niemców

Innowacje, elektromobilność, rozwój współpracy gospodarczej to w największym skrócie wyniki pobytu ministra Jerzego Kwiecińskiego w ...

Solarisy dla stolicy

Przetarg gigant rozstrzygnięty. Warszawa wybrała Solarisa. Każdy z pojazdów będzie miał klimatyzację, elektroniczne systemy informacji ...