Ukraina

Altany i garaże bez pozwolenia

Już 19 września zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy budowlane. Uproszczone zostaną procedury. Głównie dotyczyć będą obiektów niezbędnych w gospodarstwie rolnym, ale nie tylko.

Od połowy września zmieniają się przepisy budowlane. Bez pozwolenia i zgłoszenia będzie można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, jak np. garaże, altany, przydomowe ganki, oranżerie i np. tarasy.

Jest jednak pewne ograniczenie, a mianowicie powstające bez pozwolenia obiekty nie mogą być większe niż 35 mkw powierzchni.Dodatkowo ważną informacją jest to, że bez zgłoszenia i zezwoleń nie można na działce do 500 mkw wybudować więcej niż dwóch takich obiektów.

Budynki gospodarcze mają służyć np. do przechowywania narzędzi ogrodniczych. Wiata powinna być lekką konstrukcją bez fundamentów, gdzie dach oparty jest na słupach, a altana to lekka ażurowa konstrukcja. Oranżeria zaś powinna być w znacznej części przeszklona i powinna służyć do rekreacji i uprawy roślin.
Nowelizacja utrzymuje obecnie obowiązujące przepisy. Na budowę budynku rekreacji indywidualnej, czyli tak zwanego domku letniskowego, nie trzeba pozwolenia. Konieczne jest natomiast jego zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Domki te jednak w swojej kubaturze nie mogą być większe niż 35 mkw. liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki.

Jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, na którym swoje szacunki opiera Open Finance, takich budynków jest w Polsce ok. 321 tys.
Źródło:wp.pl

x

Zobasz także

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr ...

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak ...

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. ...

Plany miejscowe inaczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji przepisów, który ma m.in. usprawnić sporządzania planów miejscowych ...

Główny geodeta u RPO

9 marca 2022 r. RPO Marcin Wiącek spotkał się z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim. ...