Fotografia wnętrz

Analiza i nasze uwarunkowania

Na łączonym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła szczegółową analizę uwarunkowań mieszkaniowych w Poznaniu. Opracowanie jest jedną z kluczowych części prac nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego.
Fot. PTBS - grafika artykułu
Fot. PTBS

Dyrektorka MPU Natalia Weremczuk podkreślała, że analiza pokazuje trendy, ale celowo nie opisano w niej rozwiązań kierunkowych. Te mają zostać sporządzone po zakończeniu części diagnostycznej. Urzędnicy sprawdzili nie tylko wskaźniki dla Poznania, ale także porównali je z gminami bezpośrednio sąsiadującymi ze stolicą Wielkopolski oraz miastami o podobnym rozmiarze – Wrocławiem, Krakowem i Łodzią.

Od 2002 r. liczba mieszkań w Poznaniu stale rośnie. Średnioroczny przyrost tej liczby wynosi 3138 lokali. Szacuje się, że trend ten nie ulegnie zasadniczym zmianom i na przestrzeni kolejnych 30 lat wybudowanych zostanie 88 tys. mieszkań. W 2019 r. średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosiła 64,4 m2, jednak od 2014 r. obserwowany jest powolny spadek tego wskaźnika. Statystycznie na jednego zameldowanego poznaniaka w 2019 r. przypadały 32 m2 powierzchni mieszkania, czyli o 8 m2 mniej, niż wskazuje unijna norma. Liczba ta stale się zwiększa ze względu na oddawanie nowych inwestycji deweloperskich, ale także zmniejszającą się liczbą zameldowanych osób w Poznaniu. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w 2019 r. wynosiła 62,8 m2. Zaobserwowany na przestrzeni lat spadek wartości wskaźnika może świadczyć o poszukiwaniu przez nabywców mniejszych mieszkań, bardziej atrakcyjnych na rynku wynajmu. Wśród inwestycji zdecydowaną przewagę ma zabudowa wielorodzinna nad jednorodzinną. Porównanie liczby mieszkań i ludności wskazuje na relację odwrotnie proporcjonalną – poznaniaków stale ubywa, a mieszkań przybywa. Jest to związane m.in. ze wzrostem liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem. W podobnej sytuacji znajduje się Łódź, a w odwrotnej – Kraków i Wrocław.

Od 2010 r. 99,9% zasobów mieszkaniowych jest zaopatrzone w wodociągi. W łazienkę wyposażonych jest 98,3% mieszkań. Stopniowo rozwija się także centralne ogrzewanie – obecnie wskaźnik ten wynosi 87,9%. W odniesieniu do miast powyżej 500 tys. mieszkańców zasób mieszkaniowy w Poznaniu należy do najmniejszych. Z kolei w porównaniu do Krakowa, Łodzi i Wrocławia stolica Wielkopolski znalazła się na drugim miejscu pod kątem przecięŹródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Budują więcej, ale drożej

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie od stycznia do lipca 2021 r. oddano do ...

Szalone ceny drewna

Polacy gorzko zapłaczą w meblowym, podczas remontu i budowy. Drewno nawet o 300 proc. droższe ...

Rekordowe półrocze budowlańców

Najnowsza publikacja danych sygnalnych GUS, prezentująca osiągnięcia budownictwa mieszkaniowego w czerwcu oraz w pierwszych sześciu ...

Mieszkania Plus wciąż pożądane

Polacy rzucili się na program Mieszkanie Plus. 600 wniosków na godzinę do jednej inwestycji. Program ...

Dofinansowanie do 80%

Znowelizowana ustawa mieszkaniowa zwiększa kwoty dofinansowania dla gmin do 80 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Zmiany ...